Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

CZAS WIELKIEGO POSTU

                                          CZAS WIELKIEGO POSTU

Czwarty tydzień Wielkiego Postu za nami. To kolejny, dla kogoś 15-ty, dla innego 32-gi Wielki Post w życiu. Zawsze zastanawiamy się jak ten, który właśnie doświadczamy przeżyć bardziej owocnie, żebym był lepszym, bardziej kochał Jezusa i ludzi. I znowu jawią się trzy jakże ważne wielkopostne wezwania: modlitwa, post i jałmużna. Jak mamy je rozumieć, aby w tym szczególnym czasie bardziej w nas zapracowały?

Dla przeważającej większości z nas  Wielki Post nie jest pierwszym i życzmy sobie, aby nie był ostatnim. Po raz kolejny otrzymujemy 40 dni do zagospodarowania. I w każdym z nas powinno pojawić się pytanie: jak ten czas zagospodarować, aby w poranek wielkanocny spotkać Zmartwychwstałego Jezusa w swoim własnym sercu?

W Środę Popielcową 14.02.2024 r. rozpoczęliśmy w Kościele kolejny Wielki Post; czas szczególnego przygotowania się do świąt Zmartwychwstania Chrystusa przez przemianę naszych serc, pracę nad własnymi grzechami i wadami; powrotu do Boga poprzez jałmużnę, modlitwę i post. Przez Obrzęd Posypania głów popiołem uznaliśmy siebie za słabych i grzesznych ludzi, którzy chcą wejść na drogę nawrócenia

Okres Wielkiego Postu koncentruje nas na rozważaniu męki Pana Jezusa w sposób szczególny na nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Podczas tego Wielkiego Postu chcemy przypomnieć sobie, że modlitwa to coś niesamowicie ważnego. Sam papież Franciszek nazwał rok 2024 Rokiem Modlitwy.

W duchowym przygotowaniu do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego pomocą były rekolekcje, które w dniach 15-17 marca poprowadził ks. Paweł Bartoszewski proboszcz z Jastkowa.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | CZAS WIELKIEGO POSTU

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | CZAS WIELKIEGO POSTU

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | CZAS WIELKIEGO POSTU