Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wniebowzięcie NMP 2023

Dożynki w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2023 r.Dożynki w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2023 r.

 

Dnia 15. sierpnia, czyli w uroczystość Wniebowzięcia NMP świętowaliśmy nasze parafialne dożynki – święto plonów, chleba i tych, którzy go współtworzą – Pana Boga i rolników. Pięknymi wieńcami dożynkowymi podziękowaliśmy Bogu, Dawcy Życia za mnogość plonów oraz błogosławieństwo w tegorocznych zbiorach i prosiliśmy Matkę Bożą Wniebowziętą o dalszą opiekę.

Starostowie dożynek Magdalena i Marcin Zarzekowie złożyli dorodny bochen chleba i kwiaty na ręce Księdza Proboszcza.

Wdzięczni Maryi za opiekę przynieśliśmy bukiety z ziół, kłosów i kwiatów, a rolnicy składali u Jej stóp wieńce dożynkowe, niesione przez Koła Gospodyń Wiejskich z Zagród i Przybysławic.

Jeden wieniec KGW z Przybysławic w formie Anioła, a drugi KGW z  Zagród odwzorowujący zegar.

Każdy umieszczony w wieńcu element ma swoją symbolikę związaną z plonami pól, sadów, łąk, lasów i ogrodów.

Dar pól – użyte cztery rodzaje zbóż najczęściej uprawianych na polskiej ziemi – pszenica, żyto, pszenżyto oraz jęczmień – to symbol czterech stron świata.

W wieniec wplecione są również trawy i zioła – dar łąk – symbol zdrowia i siły.

Dar ogrodów to kwiaty- symbol życia i jarzębina – symbol urodzaju, który ma wróżyć urodzaj zboża w roku następnym. Bukszpan – nawiązanie do wieńca niesionego na głowie przez przodowniczkę to symbol młodości i witalności, zieleń – kolor życia i nadziei. Warzywa, owoce, orzechy – symbol dobrobytu i nasycenia.

Anioł ma subtelnie czuwać nad ludźmi i plonami nie tylko do następnego roku.

Drugi wieniec nawiązuje do pojęcia czasu, które jest już od starożytności tematem nie kończących się dyskusji filozoficznych i rozważań naukowych.

Dożynki w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2023 r.

Dożynki w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2023 r.Dożynki w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2023 r.

Czas jest wszechobecny w życiu człowieka, jest świadkiem jego narodzin i jego przemijania. Już Platon twierdził, że czas jest obrazem wieczności.

Wyplatanie wieńca jest bardzo czasochłonne, wymaga precyzji i dużej pomysłowości. Poszczególne elementy wieńca robione są w wysuszonych ziaren zbóż oraz przyozdabiane wedle uznania kwiatami, ziołami, owocami, warzywami, wstążkami itp. Niektórym z tych elementów przypisuje się dodatkową symbolikę i tak kwiaty symbolizują radość a wstążki powiewające na wietrze swobodę. Ważnym elementem jest zwieńczenie całej formy, najczęściej poprzez umieszczenie na jej szczycie symboli religijnych takich jak: krzyż, hostia, monstrancja. Początkowo pleciono wieńce w kształcie okręgu, z czasem pojawiły się bardziej wyszukane kształty: korony, kielicha czy serca. Powstają też wieńce zawierające symbole chrześcijańskie bądź państwowe zgodnie z przesłaniem Święta Plonów, które łączy w sobie tradycje kościelne i patriotyczne.

Przyniesione wieńce dożynkowe kapłan błogosławił, aby stały się znakiem naszego dziękczynienia. Zaś pobłogosławione wiązanki zanieśliśmy do domu, aby umieszczone przy wizerunku Maryi ciągle przypominały nam o wielkich rzeczach, jakie Pan Bóg czyni dla nas.

Po Mszy św., podczas której okolicznościową homilię wygłosił ks. Marian Szuba odbyła się uroczysta procesja dziękczynna wokół kościoła parafialnego, w której sławiliśmy Pana Boga i dziękowaliśmy za pomoc w ciężkiej pracy oraz prosiliśmy o opiekę nad ludźmi i plonami ziemi.

Dożynki w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2023 r.Dożynki w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2023 r.Dożynki w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2023 r.