Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Marana Tha

W pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Będziemy go przeżywać pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W chrzcielnym wyznaniu wiary, powtarzanym uroczyście podczas sakramentu bierzmowania, wyznajemy wiarę w „święty Kościół powszechny”. To wyznanie zapisane jest także w najstarszym symbolu wiary chrześcijańskiej, którym jest Skład Apostolski. Podczas niedzielnej Mszy Świętej, zaraz po wyznaniu wiary w Ducha Świętego, przyznajemy się do wiary „w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół”.

  Okolicznością towarzyszącą podjęciu tego tematu jest zwołanie przez papieża Franciszka synodu o synodalności Kościoła. Ojciec Święty chce nas prowadzić ku Kościołowi synodalnemu, rozumianemu jako „komunia, uczestnictwo i misja”. W tematykę tak rozumianego Kościoła wpisuje się także trwający III Synod Archidiecezji Lubelskiej. W modlitwie synodalnej wyrażamy nadzieję, że „postanowienia i owoce Synodu uczynią nasz Kościół diecezjalny domem i szkołą komunii, abyśmy odkrywając Eucharystię jako źródło jedności i miłości, stawali się autentyczną wspólnotą wiary, w której każdy znajduje swoje miejsce”.

Pan Bóg daje nam teraz, przez Kościół, w Adwencie, czas na przygotowanie się do godnego przeżycia świąt Narodzenia Pańskiego.

Tradycyjnie w tych dniach uczestniczymy w mszach świętych wotywnych o Najświętszej Maryi Pannie – „Roratach”. Zostały również poświęcone opłatki na stół wigilijny, którymi będziemy dzielić się z bliskimi w wigilijny wieczór.

  Rekolekcje Adwentowe w Garbowie - Cukrowni 2022r. Rekolekcje Adwentowe w Garbowie - Cukrowni 2022r. Adwent jest czasem kiedy przygotowujemy swoje sumienia i umysły na dobre i owocne przeżycie uroczystości Narodzenia Pańskiego. Poprzez adwentowe postanowienia i rekolekcje, które poprowadził w dniach 9-11 grudnia 2022 Ks. prof. KUL Piotr Goliszek, oraz roraty pragniemy tak przygotować się duchowo, by na nowo odkryć rodzącego się każdego dnia w naszych sercach Chrystusa. Bezpośrednią możliwością przygotowania swoich sumień na przeżycie Narodzenia Pańskiego będzie czas „świątecznej” spowiedzi, która jest zaplanowana na 10 grudnia.

Rekolekcje w parafii Macierzyństwa NMP Ks. Piotr Goliszek Rekolekcje w parafii Macierzyństwa NMP Ks. Piotr Goliszek Rekolekcje w parafii Macierzyństwa NMP Ks. Piotr Goliszek

W swoich rozważaniach rozpoczął od nawiązania do Jana Chrzciciela. „Święty Jan Chrzciciel jest przedstawiany w Ewangelii, jako ten, który jest posłańcem, ten, który przychodzi przed Jezusem, żeby Mu przygotować drogę, żeby przygotować Mu miejsce, żeby przygotować ludzi na spotkanie.  Myślę, że taka rolę, jak Jan Chrzciciel spełniły również w naszej parafii również rekolekcje, które są po to, ażeby jeszcze bardziej ożywić swoją wiarę, swoje serce i swoja więź z Jezusem – mówił rekolekcjonista. Pierwszego dnia rekolekcji mówił o tym, że szlachetnie będzie jeśli święta Bożego Narodzenia będziemy przeżywali z taką świadomością, że jest to czas, kiedy nam się przypomina i ogłasza tę podstawową prawdę, że Bóg zechciał przyjść do człowieka. I usłyszymy to piękne imię Boga Emmanuel. To Ten, który chce, żeby człowiek był zjednoczony z Bogiem, żeby już nigdy człowiek nie był sam. Kaznodzieja mówił o rodzinie, o małżeństwie. Jak bardzo ważna dla Kościoła, dla Ojczyzny, dla przyszłych pokoleń jest rodzina. Ale rodzina jest o tyle piękna o ile od początku jest piękne i zadbane małżeństwo. Że dzieci cieszą się najpierw tą atmosferą, która jest między rodzicami. Wreszcie, że małżeństwo to nie jest wspólnota idealna, że trzeba sobie wzajemnie pomagać i przebaczać. I to, co nas najbardziej scala to właśnie miłość. I takiej miłości i przychodzenia Boga najbardziej możemy doświadczyć podczas Mszy św. Nie ma na ziemi takiego miejsca, żebyśmy byli tak blisko Boga jak w czasie Mszy św.

Po Mszy świętej człowiek już nie jest tylko człowiekiem, ale jest ten Boski element. Bóg przyjął od nas człowieczeństwo, a my od Niego przyjmujemy Bóstwo. Nie ma takiej tajemnicy, takiego piękna, takiego wywyższenia i wyróżnienia człowieka jak Msza święta.”

Tradycyjnie już podczas rekolekcji w parafii trwała akcja charytatywna „Twój dar dla Hospicjum”. Był to kiermasz ciast i ozdób bożonarodzeniowych wykonanych przez dzieci z oratorium oraz parafian, mający na celu zbiórkę środków finansowych na pomoc nieuleczalnie chorym pacjentom Lubelskiego Hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Również od kilku lat w parafii kontynuowana jest zbiórka nakrętek z przeznaczeniem dla podopiecznych lubelskiego Hospicjum. Akcje charytatywne i społeczne uczą nas dostrzegać, że czasami bardzo blisko jest ktoś taki sam jak my, kto ma takie same potrzeby, ale niewielkie możliwości, aby je zrealizować.