Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Triduum Paschalne 2022

Mszą święta Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Święte Triduum Paschalne, które prowadziło całą naszą Wspólnotę Parafialną przez Wieczernik, Mękę i Śmierć do Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Po dwóch pandemicznych latach to była pierwsza Wielkanoc bez obostrzeń sanitarnych i limitów w kościołach. W tym roku wreszcie można było celebrować liturgię Triduum Paschalnego w sposób uroczysty, w pełni rozbudowany, bez żadnych ograniczeń za czym wszyscy tęsknili. A widoczne to było w licznej rzeszy wiernych, którzy wypełnili świątynię.

Podczas Mszy św. obecne były dzieci przygotowujące się do przyjęcia sakramentu I Komunii świętej, aby odnowić przyrzeczenia chrzcielne.

Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022Tego dnia Eucharystię sprawował i Słowo Boże wygłosił ks. proboszcz Marian Szuba.

Na zakończenie przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli ks. kan. Marianowi Szubie życzenia w dniu ustanowienia przez Chrystusa kapłaństwa, by nie ustawał w dążeniu za swoim Panem, dziękując za posługę i zapewniając o modlitwie.

Ostatnią częścią Liturgii Wieczerzy Pańskiej było procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji.

Wielkopiątkową Liturgię rozpoczęliśmy od nabożeństwa Dogi Krzyżowej poprowadzonej przez przedstawicieli Rady Parafialnej. Następnie rozpoczęliśmy naszą modlitwę w ciszy, gdy kapłan upadł przed ołtarzem w geście przebłagalnym.

 Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022Liturgię sprawował ks. kan. Marian Szuba. Odśpiewana została Męka Pańska przez Zbigniewa Kolibskiego, Leszka Łuczywka i  Bolesława Żuchowskiego, której uwieńczeniem było oddanie czci krzyżowi przez wszystkich uczestników nabożeństwa oraz rozdanie krzyży młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i wspólna komunia święta. Za adorację krzyża w szacunku mogliśmy uzyskać odpust zupełny.

Po Liturgii Najświętszy Sakrament został przeniesiony w procesji wokół kościoła do Grobu Pańskiego gdzie zaczął się śpiew Gorzkich Żali, po czym nastąpiła Adoracja Chrystusa w Grobie.

Wielka Sobota obfituje w wiele symboli: rankiem piękna tradycja święcenie pokarmów i adoracja Pana Jezusa w Grobie oraz możliwość uczczenia Krzyża. Możemy wówczas zauważyć, że Parafia na ten dzień odmładza się poprzez obecność wielu rodzin z małymi dziećmi, często tych, które przyjeżdżają do rodziców i dziadków.

Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022 Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022Ks. kan. Marian Szuba rozpoczął Liturgię Światła od poświęcenia ognia i zapalenia Paschału symbolizującego Zmartwychwstałego Chrystusa. Skreślił na Nim krzyż, cyfry bieżącego roku oraz greckie litery: A-lfa i O-mega.

Przy śpiewie Światło Chrystusa wchodziliśmy za kapłanem do świątyni, gdzie zostały odpalone świece woskowe, aby liturgia nabrała szczególnego blasku. Po czym wysłuchaliśmy hymnu na chwałę Boga wyśpiewanego przez ks. proboszcza. Po tym nastąpiła Liturgia Słowa Bożego. Radość ze Zmartwychwstania Pańskiego obwieścił śpiew „Chwała na wysokości Bogu” któremu towarzyszyło bicie dzwonów i gra organów, milczących od Wielkiego Czwartku. Po ogłoszeniu radosnego Alleluja, zabrzmiały słowa Ewangelii obwieszczające Zmartwychwstanie Jezusa.

W tym dniu szczególnie wybrzmiała Liturgia do Wszystkich Świętych. Po tym odbyła się Liturgia Chrzcielna i odnowienie przyrzeczeń Chrztu św. Całość obrzędów Wigilii Paschalnej dopełniła liturgia eucharystyczna.

Liturgia miała piękną oprawę, w którą zaangażowali się ministranci, lektorzy i wielu świeckich.

Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022 Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022 Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022 Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022 Triduum Paschalne w Garbowie - Cukrowni 2022W niedzielny poranek o 6.00 rano wielkanocne dzwony oznajmiły, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Uroczystą procesją trzy razy wokół kościoła uwielbialiśmy Boga za cud zmartwychwstania.

Przez całe Triduum Paschalne podczas Liturgii oraz adoracji gromadziło się bardzo wielu wiernych. Cieszymy się, ze po czasie pandemii wreszcie mogliśmy pięknie we wspólnocie przeżyć najważniejsze wydarzenia naszej świętej wiary.