Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Miłość do Mamy

Wielki uwielbienie, cześć i troska ludzi wierzących o świątynię, jest wizytówką mieszkańców. Każda świątynia jest jak Matka, stale obecna w życiu swoich dzieci. Kościół w Garbowie – Cukrowni jest świadectwem życia tutejszej społeczności i centralnym miejscem, wokół którego skupia się całe życie tutejszych mieszkańców. Tu bowiem Bóg zamieszkał pośród swego ludu „dzieląc z nim trudy i znoje”. Parafia pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni, obchodząca 10 października 2021 r . swój parafialny odpust, przeżywała go szczególnie uroczyście.

          W tym dniu przybył do parafii Biskup pomocniczy Archidiecezji Lubelskiej, wikariusz generalny Archidiecezji Lubelskiej, dr hab. Teologii, Prof. KUL Józef Wróbel, aby przewodniczyć liturgii eucharystycznej połączonej z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania.

          W sobotę 9 października o godz. 14.00 ks. kan. Marian Szuba odprawił Mszę św. na cmentarzu parafialnym połączona z różańcem wypominkowym za zmarłych.

          Jak poucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego Sakrament Bierzmowania udoskonala łaskę chrztu. Chrzest wciela ochrzczonego do Kościoła, a bierzmowanie pogłębia więź z Kościołem i obdarza szczególną mocą Ducha Świętego. Dzięki temu wierzący może głębiej zakorzenić nas w synostwie Bożym, ściślej wszczepić w Chrystusa oraz włącza nas bardziej w Jego misję i pomóc w świadczeniu o wierze chrześcijańskiej słowem, któremu towarzyszą czyny.

          Nowo bierzmowana młodzież naszej parafii przygotowywała się do przyjęcia tego sakramentu przez 2 lata w czasie spotkań formacyjnych.

          O godz. 12.00 uroczystą procesją wejścia rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył ks. Bp Józef Wróbel. Po przywitaniu Biskupa przez księdza proboszcza, przedstawiciele rodziców poprosili Ekscelencję o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej młodzieży. To samo po Ewangelii uczynili ks. proboszcz, zapewniając o dokładnym i rzetelnym przygotowaniu 49 młodych do przyjęcia tego sakramentu oraz sami kandydaci.

Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r. Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r. Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r. W homilii Biskup nawiązał do obrazów i figur Matki Bożej, aby dostrzec inne wymiary Jej macierzyńskiej miłości. „Na tych obrazach Maryja trzyma Jezusa na ręku a prawą rękę ma podniesioną, jakby wskazywała na Jezusa Chrystusa, a Jej usta chciały szeptać nam do naszych uszu: oto On jest dla was. Oto i wam go przynoszę, abyście Go przyjąć mogli i wiarą waszą się cieszyli, pokój serca i radość serca przeżywali. A jednocześnie jakby chciała powiedzieć, że ta druga ręka jest dla nas, bo Ona tą miłością macierzyńską tak jak kocha Jezusa Chrystusa tak kocha każdego z nas. I każdego z nas chciałaby przytulić, bo na każdego człowieka patrzy tak jak na swojego Syna zgodnie ze słowami testamentu z krzyża” – mówił kaznodzieja.

          Ksiądz Biskup podczas Mszy św. podkreślił także wartość i potrzebę dawania świadectwa a także bycie we współczesnym świecie świadkiem Chrystusa i otwarcie się na dary Ducha Świętego.

          Po homilii ksiądz Biskup, wyciągając nad młodymi ręce, odmówił modlitwę o wylanie Ducha Świętego na kandydatów, po czym nastąpił właściwy obrzęd sakramentu: Biskup świętym olejem namaścił czoła dziewcząt i chłopców.

W dalszej części Mszy św. w procesji z darami młodzież przyniosła zapaloną świecę, kwiaty,  dwa ornaty i albę oraz wodę, wino i chleb.

Po Komunii świętej młodzi złożyli podziękowania Biskupowi, ks. proboszczowi, katechetom i rodzicom. Ksiądz Biskup poświęcił zakupione ornaty i albę.

Na zakończenie Liturgii Mszy św. odbyła się procesja eucharystyczna z Najświętszym Sakramentem wokół naszej świątyni. Po jej zakończeniu odśpiewano hymn Te Deum. To było święto całej parafii. Dziękujemy Bogu za wszelkie łaski, jakie stały się naszym udziałem przez doroczne uroczystości odpustowe.

Po zakończonej Eucharystii wykonano pamiątkowe zdjęcie.

Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r. Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r. Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r. Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r. Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r. Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r.Odpust i Bierzmowanie  w Parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2021r.Odpust i Bierzmowanie 2021r.

Odpust Parafialny i Sakrament Bierzmowania 2021.