Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Matka Wniebowzięta 2021

Świętem maryjnym związanym z uprawą ziemi, które do dzisiaj najmocniej i chyba najokazalej kultywowane jest nie tylko w Polsce, ale w całej Europie jest święto Wniebowzięcia Najświętszej Panny, poświęcone tzw. Matce Bożej Zielnej. W ten dzień Maryja czczona jest jako patronka ziemi będącej w bujnym rozkwicie – kwiatów, ziół, owoców i warzyw.Dożynki Parafialne w Parafii Garbów - Cukrownia 2021

Ten szczególny dzień poświęcony Matce Jezusa przypomina nam o prawdzie wiary opartej przede wszystkim na doświadczeniu Ludu Bożego. „Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze dziewica, po zakończeniu biegu życia ziemskiego, została z ciałem i duszą wzięta do niebieskiej chwały”.Dożynki Parafialne w Parafii Garbów - Cukrownia 2021

Dożynki Parafialne w Parafii Garbów - Cukrownia 2021Wniebowzięcie Maryi wieńczy Jej życie i ukazuje nam kierunek, w którym powinniśmy zmierzać, odpowiadając na Boże wezwanie.

Dla mieszkańców wsi 15 sierpnia to ukoronowanie sezonu najbardziej intensywnych prac w polu. Zbiory oznaczają ogromny wysiłek dla gospodarzy, dlatego w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która zazwyczaj odbywa się tuż po żniwach, dziękowaliśmy Matce Bożej za udane plony, modliliśmy się o dalszy urodzaj, o zdrowie dla upraw, zwierząt i ludzi.

          Uroczystą sumę o godz.11.30 sprawował ks. kan. Marian Szuba, który w progach świątyni przez ucałowanie chleba powitał Koła Gospodyń Wiejskich z Zagród i Przybysławic przybyłe wraz z przepięknie, misternie uplecionymi wieńcami dożynkowymi, które przez kolejne dni i tygodnie będą jednocześnie zdobić kościół.

W homilii ks. proboszcz nawiązywał do ciężkiej pracy rolnika na roli, aby ziarno przynosiło odpowiedni owoc oraz poruszał temat sensu ludzkiej pracy.

„Praca ludzka, ta ziemska, jest trochę inna od tej pracy niebieskiej, do której wydawać by się mogło, że przygotowujemy się, ale nie zawsze ją w swojej drodze życia odnajdujemy”.

Przytoczył słowa Św. Jana Pawła II , który mówił, że pierwszą podstawową wartością pracy jest sam człowiek, a nie podmiot. Praca jest dla człowieka a nie człowiek dla pracy.

„Twoja praca powinna Cię uszlachetniać a nie deprawować” – mówił kaznodzieja.

 Zachęcał, aby spróbować rozejrzeć się wokół siebie, spróbować dostrzec tych wszystkich, którzy potrzebują naszej pomocy, naszego wsparcia, naszego człowieczeństwa.Dożynki Parafialne w Parafii Garbów - Cukrownia 2021

Dożynki Parafialne w Parafii Garbów - Cukrownia 2021Na koniec Mszy Św. udaliśmy się wraz z wieńcami w procesji dookoła kościoła. Następnie kapłan poświęcił wieńce i bukiety z kwiatów oraz ziół przyniesione przez licznie przybyłych wiernych.

Pobłogosławione w ten dzień wiązanki ziół i kwiatów dają nadzieję na dobre, obfite plony i ochronę od wszelkiej szkody

Po Bożym Ciele święcono zioła kwitnące na początku lata, a na Zielną – te kwitnące późnym latem.

Wieniec Dożynkowy z Zagród 2021 Wieniec Dożynkowy z Zagród 2021  Wieniec Dożynkowy z Zagród 2021