Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pierwsze spotkanie z Jezusem

Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Pierwsza Komunia Święta jest wielkim wydarzeniem dla parafii i całej rodziny, która przeżywa spotkanie dziecka z Jezusem Eucharystycznym. Przez cały rok katechetyczny, począwszy od września, przygotowujemy się do tego wyjątkowego dnia i święta. Do Pierwszej Komunii przystępuje dziecko przygotowane, które świadomie w pełni będzie uczestniczyło w Eucharystii. Ten dar zmienia życie człowieka i jednoczy go z Bogiem. Od tego momentu możemy zawsze zbliżać się do ołtarza i przyjmować Chrystusa do swego serca. Nie bez powodu czas przygotowania nazwany został Rokiem Wielkiej Przygody. Ważną rolę w tej Wielkiej Przygodzie pełnią rodzice i najbliższe otoczenie. Jest rzeczą ważną, by rodzice, którzy są pierwszymi katechetami swoich dzieci, mieli w całej pełni świadomość swojej odpowiedzialności za jak najlepsze ich przygotowanie do tego sakramentu.

W pierwszą niedzielę maja 2021 roku, w naszej parafii, odbyła się uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Po raz pierwszy do eucharystycznego stołu przystąpiło 17 dzieci. Dzień wcześniej z bijącym sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby doświadczyć Bożego Miłosierdzia w Sakramencie Pokuty i Pojednania. Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swojego serca.

Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed kościołem, gdzie po powitaniu dzieci, rodziców, chrzestnych oraz zaproszonych gości, a także po błogosławieństwie najmłodszych przez rodziców, proboszcz ks. kan. Marian Szuba pokropił dzieci wodą święconą i w uroczystej procesji zaprowadził do świątyni. Eucharystia rozpoczęła się o godzinie 10.30.

Cała uroczystość przebiegła w podniosłej atmosferze pełnej uśmiechów i wzruszeń. W homilii ks. Michał Jędrzejski zachęcił dzieci do częstego przyjmowania Pana Jezusa w Komunii Świętej, która jest pokarmem na życie wieczne. Kierując cenne wskazówki do rodziców homileta mówił, aby przez chrześcijański przykład życia i dobre słowo zabiegali o niebo dla swoich dzieci, które bardzo kochają.

Podczas mszy św. dzieci przyniosły do ołtarza, na ręce księdza proboszcza, symboliczne dary, m.in. chleb, wino, świecę, kwiaty oraz wcześniej zakupione choinki i girlandy, które będą służyły do wystroju świątyni podczas Świąt Bożego Narodzenia.

W trakcie Mszy Św. dzieci zwróciły się do Pana Jezusa z prośbą o przyjęcie i godne przeżycie Komunii Świętej, a już po przyjęciu, złożyły podziękowania  na ręce swoich rodziców wręczając białą różę, księży oraz wychowawców.

W liturgię Mszy Św., oprócz dzieci pierwszokomunijnych włączyli się także rodzice.

Na zakończenie dzieci otrzymały chlebki, by podzielić się nimi z rodziną podczas uroczystości przy stole.

Podczas Białego Tygodnia dzieci gromadziły się na Eucharystii, ubrane w stroje komunijne.

Nie zabrakło zdjęć, aby ten wyjątkowy dzień pozostał na długo w pamięci dzieci i rodziców.

Zwieńczeniem tego wydarzenia była pielgrzymka dzieci wraz z ks. proboszczem, pod opieką 2 rodziców do Bazyliki Mniejszej w Wąwolnicy. Tam w kapicy przed obliczem Matki Bożej Kębelskiej, podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. proboszcza,  wszyscy podziękowali za dar Eucharystii, prosili o dalsze łaski dla rodzin i całej wspólnoty parafialnej oraz nastąpiło zawierzenie się patronce tego miejsca. Następnie wszyscy udali się na plac różańcowy oraz do Kębła gdzie wspólnie odmówili różaniec i Litanię.

Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021. Pierwsza Komunia święta w Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2021.