Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ku Betlejem 2020

Pomimo pandemii nie ustają prace związane z III Synodem Archidiecezji Lubelskiej. Obrady komisji tematycznych odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych. Już w najbliższych dniach do pracy przystąpią też parafialne zespoły synodalne, a zaraz po nich zespoły dekanalne.

Z dniem 1 grudnia 2020 r. rozpoczął się etap konsultacji diecezjalnych, którego celem jest zebranie opinii oraz umożliwienie wiernym udziału w pracach synodu. Jako pierwsze swoje pytania do zespołów parafialnych i dekanalnych skierowały komisje „Kościół w dialogu z kulturą” oraz „Duchowość i posługa kapłana”. Na pytania odpowiedzą też kapłani naszej archidiecezji. Wszyscy oni otrzymali specjalnie przygotowany list wraz z pytaniami oraz zostali poproszeni o przekazanie swoich opinii.

29 listopada 2020 roku w Kościele katolickim rozpoczął się Adwent. To bogaty w symbolikę, czterotygodniowy okres przygotowania do Bożego Narodzenia oraz wzmożonego oczekiwania na koniec czasów i ostateczne przyjście Jezusa Chrystusa. Czterotygodniowy czas Adwentu, który nie jest okresem pokuty, ale radosnego oczekiwania, obfituje w zwyczaje i symbole.

Rekolekcje ks. dr. Tadeusz Szaniawski w parafii Garbów - Cukrownia 2020. Rekolekcje ks. dr. Tadeusz Szaniawski w parafii Garbów - Cukrownia 2020. Rekolekcje ks. dr. Tadeusz Szaniawski w parafii Garbów - Cukrownia 2020. W adwentową podróż ku Betlejem w dniach 12-13 grudnia 2020r. wprowadził parafian ks. Tadeusz Szaniawski – kapelan sióstr salezjanek w Garbowie. Szopka w parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020 Dekoracje Świąteczne w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2020 Dekoracje Świąteczne w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2020 Dekoracje Świąteczne w parafii Macierzyństwa NMP Garbów - Cukrownia 2020Kościół Parafialny Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2020