Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Bierzmowanie 2020

Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. W związku z łagodzeniem obostrzeń związanych z epidemią koronowirusa oraz zwiększeniem limitu osób mogących brać udział w nabożeństwach kościelnych, a także z dotychczasową praktyką duszpasterską oraz oczekiwaniem wiernych od 1 czerwca 2020 r. istnieje możliwość przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

Długo wyczekiwany przez katolicką młodzież moment przyjęcia sakramentu bierzmowania, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa sanitarnego, mógł wreszcie dojść do skutku.

Brak spotkań formacyjnych nie daje nam jasności, jak młody człowiek rozwijał się w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Obserwując jednak to, w jaki sposób wielu z nich podchodziło do swojej wiary, w jaki sposób starali się ją przeżywać, biorąc pod uwagę możliwości internetu, to, co działo się w rodzinach, jakimi spostrzeżeniami wymieniali się miedzy sobą, czy w końcu, jak przeżywają samą uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, pokazuje ich dojrzałość.

Wiara jest jak ogień, który gaśnie, jeśli nie jest podsycany. Boimy się wygaśnięcia wiary w życiu wielu młodych ludzi z powodu panującej pandemii i obostrzeń spowodowanych ograniczonym dostępem do sakramentów świętych. Dlatego w tym czasie jeszcze ważniejsze, niż kiedy indziej, jest przyjęcie sakramentu bierzmowania, w którym Duch Święty, jak ogień może rozpalać wiarę młodych.

Bierzmowanie Garbów - Cukrownia 2020 Bierzmowanie Garbów - Cukrownia 2020 Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. 4b Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. Bierzmowanie jest sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, w którym ochrzczeni otrzymują pełnię Ducha Świętego, tak jak Apostołowie otrzymali Go w dzień Pięćdziesiątnicy. Bierzmowanie jest więc dopełnieniem łaski chrztu, daje jej wzrost i pogłębienie, ściślej jednoczy z Chrystusem dzięki Jego Duchowi, głębiej zakorzenia w synostwie Bożym, pomnaża dary Ducha Świętego otrzymane we chrzcie, udoskonala więź z Kościołem, udziela specjalnej mocy Ducha Świętego do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem (por. KKK nr 1303).

W niedzielę 28 czerwca podczas Mszy św. o godz. 16.00 uczniowie klas VII i VIII odnowili przyrzeczenia chrzcielne i wyznali swoją wiarę.

 2 lipca 2020 roku w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie- Cukrowni, podczas Mszy św. o godz.12.00 młodzież przyjęła sakrament bierzmowania. Mszę św. odprawił i sakramentu bierzmowania udzielił 63 osobom bp Adam Bab, nowo mianowany przez papieża Franciszka biskup pomocniczy naszej archidiecezji. Decyzja o mianowaniu nowego biskupa w archidiecezji lubelskiej została podpisana i ogłoszona 22 maja. Święcenia biskupie ks. Adama Baba miały miejsce w lubelskiej archikatedrze 29 czerwca w uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Bierzmowanie Garbów - Cukrownia 2020 Bierzmowanie Garbów - Cukrownia 2020 Bierzmowanie Garbów - Cukrownia 2020 Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. W słowie powitania rodzice bierzmowanej młodzieży zwrócili się z prośbą do biskupa o szczególną modlitwę za ich dzieci, które w dzisiejszych czasach narażone są na wiele zagrożeń życia duchowego.

W homilii mówił: „ Ten dar pozwala znaleźć nie tylko objazd dla swych niepokojów jakoś je ominąć. Ten dar pozwala spojrzeć swojemu życiu prosto w oczy i powiedzieć: dam radę. Nie dlatego, że jestem wyćwiczony i sam muszę i wszystko potrafię, ale dlatego, że wspiera mnie ktoś potężny”

„Ważne jest, abyście przypilnowali kontaktu z Bogiem. Każde z waszych imion jest Panu Bogu znane. Nie jesteście Mu obcy.”

Biskup Adam zachęcał również do tworzenia wspólnot: „ Ważnie jest, aby być z innymi, którzy się modlą. Może czasami to kwestia wiary i modlitwy powinna być dużym, ważnym kryterium tego, z kim się jest. Żeby moje serce było wzmacniane przez innego, a ja dla innego będę dawał. Jeżeli nie jesteście pewni swojej wiary to lepiej trzymać się tych, którzy trzymają się Pana Boga, bo w tej wspólnocie, w tej grupie będzie łatwiej.”

„Módlcie się od dziś do końca życia o dar Ducha Świętego. On będzie przekonywał wasze serca, że jesteście kochani przez Pana Boga i w każdych warunkach, czy jest epidemia, czy jej nie ma możecie czuć się bezpiecznie, bo jestem osobą kochaną.”

Uroczystość bierzmowania miała podniosły charakter. Po odnowieniu przyrzeczeń chrzcielnych i wyznaniu wiary przez osoby przystępujące do sakramentu, biskup modlił się o wylanie Ducha Świętego na kandydatów. Po tej modlitwie doszło do istoty sakramentu, czyli namaszczenia krzyżmem na czole kandydata wraz z nałożeniem ręki.

W darach ołtarza młodzież przekazała m.in. parafii dar ufundowany jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia – 6 sztucznych choinek.

Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. Sakrament Bierzmowania w Parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2020. Następnie rozpoczęła się promocja ministrantów do posługi na określone stopnie służby liturgicznej.

Liturgia tej ceremonii jest bardzo bogata i wzoruje się na liturgii święceń kapłańskich.

Na zakończenie Biskup zwrócił się do  rodziców dzieci bierzmowanych i ministrantów słowami:

„Nie bójcie się podpowiadać dzieciom, że jeżeni Pan Bóg będzie pukał do ich serc to Jemu tych serc nie odmawiajmy. Żeby nie trzymać się kurczowo dziecka. Wszystko tylko nie siostra zakonna, wszystko tylko nie ksiądz. Naprawdę życie na tej drodze tez jest piękne.”