Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Trzeci Synod Diecezjalny

Garbów – Cukrownia, dn. 21 lutego 2020

W związku z dekretem Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika o III Synodzie Archidiecezji Lubelskiej z Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowa Cukrowni zostali powołani na członków Parafialnego Zespołu Synodalnego.

 1. Ks. Marian Szuba – Przewodniczący
 2. Bogusława Szopa – Wice Przewodnicząca
 3. Iwona Żuchowska – Sekretarz
 4. Hanna Majewska
 5. Sałecka Katarzyna
 6. Urszula Matejczuk
 7. Pasternak Agnieszka
 8. Teresa Rodzik
 9. Zarzeka Marcin
 10. Jerzy Krzyżanowski
 11. Stanisław Szopa

III Synod

 Podczas tegorocznej wizyty duszpasterskiej księża zostawili w każdym domu ulotkę zawierającą podstawowe informacje o III Synodzie Archidiecezji Lubelskiej, którego hasłem są słowa „Kościół – dom i szkoła komunii”. Nawiązują one do apelu, jaki św. Jan Paweł II skierował do Kościoła na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijańskiej wiary.

        Dwieście osób zdecyduje o przyszłości lokalnego kościoła.

Abp Stanisław Budzik zarządził wybory członków III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.

        Liturgiczna inauguracja obrad synodalnych odbędzie się w atmosferze radości związanej ze zbliżającą się beatyfikacją czcigodnego sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Mamy szczególne prawo i obowiązek sięgać do jego myśli, bo był z nami blisko związany, przebywając na Lubelszczyźnie w kilku etapach przez prawe dziewięć lat.

         W naszej parafii utworzony został zespół synodalny, który za pośrednictwem   zespołu dekanalnego przekazywać będzie swoje opinie na przedstawione tematy do sekretariatu Synodu. Tym samym kilka tysięcy wiernych, w zdecydowanej większości ludzi świeckich, włączy się do prac i dyskusji synodalnych.

        Włączenie się w prace Synodu będzie wyrazem miłości do Kościoła w obecnych czasach, w których tak trudno o kulturę dialogu. Tymczasem lepiej jest zapalić choćby małe światło, niż stale narzekać na ciemności. Owoce Synodu w dużej mierze zależą od rzetelnej pracy zespołów na poziomie parafii i dekanatów.

        Członkowie Synodu uczestniczą w obradach, przygotowaniu dokumentów synodalnych i głosowaniach. Z punktu widzenia prawa kościelnego mają tylko głos doradczy.

        Synod ma przyczynić się do wzrostu wiary, aktualizacji prawa kościelnego i programu duszpasterskiego. Podczas spotkań w komisjach i sesji plenarnych mają zostać wypracowane programy i normy prawne, które będą obowiązywały przez kolejne dekady. Refleksje mają zostać zawarte w księdze synodalnej.

        Zadaniem Synodów jest m.in. odnowienie i ożywienie życia religijnego, a także znalezienie skutecznych metod działalności apostolskiej. Ostatni Synod Archidiecezji Lubelskiej miał miejsce w 1985 roku.

 1. 02. 2020 roku o godz. 18.00 w parafii, podczas specjalnego nabożeństwa zostały wręczone nominacje powołujące członków Synodu.

        18 kwietnia o godz. 11.00 w Archikatedrze Lubelskiej będzie miało miejsce uroczyste otwarcie głównej fazy III Synodu Archidiecezji Lubelskiej.