Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dożynki Parafialno Gminne

Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019Jak każdego roku po zakończeniu prac żniwnych stajemy przed Panem Bogiem, aby wyrazić Mu wdzięczność za dary, którymi nas obdarzył. Trud ziemi oraz ludzkich rąk chcemy ofiarować Bogu pełni wdzięczności za otrzymane od niego błogosławieństwo. Przychodzimy jako pielgrzymi, aby złożyć w darze wieńce dożynkowe i bochny chleba; plony pól, ogrodów i sadów jako wyraz wdzięczności za wszystko, co otrzymaliśmy za pośrednictwem naszej ziemi i Bożego błogosławieństwa.

Dzień dożynkowy przypomina wszystkim o trwałych wartościach kultywowanych przez środowisko rolnicze, do których należą szacunek dla rodziny i pracy, otwarcie na Boga, a w szczególności cześć dla Najświętszej Maryi Panny, która wydała na świat najpiękniejszy owoc naszej ziemi, Zbawiciela ludzkości.

15 sierpnia 2019 roku wdzięczni Maryi za opiekę, przynieśliśmy bukiety z ziół, kłosów i kwiatów, aby je pobłogosławić podczas uroczystej ofiary Mszy św., którą sprawował ks. kan. Marian Szuba. Podczas Mszy św. kapłan poświęcił przyniesione pierwociny. Zwieńczeniem była uroczysta procesja wokół kościoła.

Wspólnota gminno – parafialna dziękowała Bogu za tegoroczne plony w niedzielę 25 sierpnia w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni.

Świętowanie rozpoczął korowód wieńców przygotowanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw poprzedzony starostami niosącymi chleb. Wieńce uplecione z kłosów zbóż, kiści owoców, kwiatów, ziół i kolorowych wstążek, bogato zdobione, pełne wszelkich dóbr z pól i sadów odzwierciedlały wdzięczność ich twórców za pomyślne ukończenie żniw i prac rolnych.

Funkcję starostów pełnili Barbara Chyż i Henryk Woch, zaś gospodarzami dożynek gminno – parafialnych byli mieszkańcy Zagród.

Uroczysta Msza św. o godz. 11.30 koncelebrowana przez ks. Aleksandra Plewika wraz z ks. Zenonem Małyszkiem –proboszczem parafii w Garbowie pod przewodnictwem ks. kan. Mariana Szuby, który jednocześnie wygłosił homilię, sprawowana była jako dziękczynienie za plony ziemi i za trud rolników naszej gminy. Najpierw starostowie tegorocznych dożynek przekazali symboliczny chleb upieczony z mąki z ostatnich zbiorów.

W trakcie Mszy świętej nastąpiło uroczyste poświęcenie chlebów i wieńców dożynkowych.

W homilii skierowanej do zebranych Ksiądz Kanonik mówił o współpracy Boga z człowiekiem. Bóg daje siłę i wzrost, ale potrzebuje pomocy człowieka, Bóg błogosławi, a ziemia wydaje plon. Ta współpraca daje pokarm potrzebny w życiu doczesnym. Chleb jest owocem ziemi i dziełem prac ludzkich rąk. Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy przemienił Swoją mocą chleb doczesny w pokarm wieczny. I ten cud dokonuje się podczas każdej Mszy Świętej.

Oprawę muzyczną Mszy Świętej zapewnił chór parafialny oraz śpiewak Paweł Tomasiak – baryton pochodzący z Przybysławic. Czynny udział brali także wierni z Zagród czytając lekcje, modlitwę wiernych i śpiewając psalm.

W święcie plonów w parafii uczestniczyli: Jan Łopata – poseł na Sejm RP, Zdzisław Antoń – starosta lubelski, Grzegorz Kozioł – członek Zarządu Powiatu Lubelskiego, Magdalena Filipek – Sobczak – dyrektor lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Kazimierz Firlej – wójt Gminy Garbów, Małgorzata Sanaluta – zastępca wójta Gminy Garbów, Piotr Adamczyk – przewodniczący Rady Gminy Garbów i jego zastępca Stanisław Skorek, radni powiatowi: Zdzisław Niedbała, Małgorzata Leszek i Robert Wójcik oraz radni Gminy Garbów: Agnieszka Pasternak, Stanisław Garnek.

Staropolskim zwyczajem zwieńczeniem uroczystości było wspólne dzielenie się dożynkowym chlebem.

Po Mszy św. spod świątyni wyruszył barwny korowód dożynkowy na plac przy budynku Urzędu Gminy Garbów, gdzie miały miejsce dalsze uroczystości dożynkowe.

  Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019 Dożynki Parafialno Gminne w Garbowie - Cukrowni 2019