Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ceremoniarz w Parafii

Święcenia Ceremoniarzy 2019

Koloniści z parafii Macierzyństwa NMP. z Garbowa - Cukrowni w Ustce

Przez kilka miesięcy uczyli się podstaw liturgii, Mszału rzymskiego i struktury Mszy św. Przede wszystkim jednak formowali się duchowo. 15 czerwca zostali przyjęci w poczet ceremoniarzy.

Podczas pielgrzymki ministrantów i lektorów do Wąwolnicy 80 lektorów z różnych parafii naszej diecezji złożyło przed arcybiskupem Stanisławem Budzikiem przyrzeczenie ceremoniarzy. Najpierw jednak ukończyli przygotowany specjalnie dla nich kurs.Świecenia Ceremoniarzy w Wąwolnicy

Świecenia Ceremoniarzy w Wąwolnicy Świecenia Ceremoniarzy w Wąwolnicy

W homilii arcybiskup przypomniał rolę ceremoniarza w Kościele. – Drodzy ceremoniarze, wy jesteście szczególnie blisko serca Kościoła i Eucharystii, szczególnie blisko Chrystusa. Macie przed sobą wielkie piękne i odpowiedzialne zadanie – podkreślał metropolita. – Tu w Wąwolnicy wpatrujcie się w Maryję, w oblubienicę Ducha Świętego. Niech Ona was nauczy takiej miłości Chrystusa, z jaką Ona Go przyjęła. Tak jak Maryja starajcie się pełnić wolę Bożą, szukać tego, co Bóg chce i mówić Mu ciągle jak Maryja: niech mi się stanie według Twego słowa.

Na najwyższym szczeblu służby liturgicznej stanął Makary Dąbrowski, jako pierwszy z dotychczasowych ministrantów od początku istnienia parafii.

Zadaniem ceremoniarza w zgromadzeniu liturgicznym jest czuwanie nad pięknem liturgii oraz sprawowanie pieczy nad służbą liturgiczną przy Ołtarzu.

Każde zadanie, które Kościół powierza wybranym ma służyć lepszemu uczestnictwu ludu Bożego w tajemnicy zbawienia.

Święcenia Ceremoniarzy 2019
Święcenia Ceremoniarzy 2019

Święcenia Ceremoniarzy 2019 Święcenia Ceremoniarzy 2019 Święcenia Ceremoniarzy 2019