Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

XXIV Festiwal Pieśni Maryjnej

XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019

„Śpiewaj Panu cała ziemio”(1Kronik 16;23) wzywa Asaf, Paweł znów nawołuje, byśmy rozmawiali ze sobą „przez psalmy i hymny i pieśni duchowne”, a w swoich sercach „śpiewali i grali Panu”(Efezjan 5;19).

W kazaniu na dzień św. Cecylii w 1966 r. ówczesny kardynał, Józef Ratzinger postawił pytanie, w którym szuka powodu, dla którego człowiekowi nie wystarcza mówienie. Co skłania go, żeby śpiewać? Dochodzi do wniosku, że śpiew to sposób wyrażania uczuć, także tych skierowanych do Boga. Pisze, że człowiek: „Potrzebuje wówczas takiego wymiaru mowy, komunikacji, który nie rezygnuje z rozumu, ale go przekracza i otwiera nowe możliwości słyszenia. Człowiek śpiewa, gdy chce podarować radość, śpiewa, gdy chce wyrazić miłość.” Dlatego św. Augustyn powiedział: „Cantare amantis est”- śpiewanie to sprawa miłości.

A na tych, co prawdziwie kochają, dnia 25 maja 2019 roku, czekała uczta duchowa w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni podczas XIV Festiwalu Piosenki Maryjnej „Ave Maria”. W szranki konkursowej rywalizacji stanęło 278 uczestników, którzy zaprezentowali wiele ciekawych aranżacji, oddających klimat modlitwy i uwielbienia. Ilość chętnych do udziału w festiwalu jest największą nagrodą dla organizatorów tego przedsięwzięcia na czele z jego twórcą, ks. kan. Marianem Szubą, który na wstępie przypomniał o prawdziwej istocie spotkania, czyli modlitwie. Ta cykliczna impreza nabrała już charakteru między diecezjalnego, a wśród wykonawców znaleźli się zarówno młodzi artyści, jak i wokalne zespoły seniorów.

Jury w składzie Małgorzata Sanaluta, Anna Pacek, Marta Plecha, Zofia Górecka, Maria Sikora, Małgorzata Leszek, Robert Ostapiński pod przewodnictwem Grzegorza Konecznego miało trudne zadanie, spośród tak wielu doskonałych wykonawców wybrać kilku tych najlepszych w kategorii chóry, zespoły, schole i soliści. Komisja oceniała emisje głosu, dobór repertuaru do możliwości wiekowych i wokalnych, stopień trudności prezentowanego utworu, a także bogactwo harmoniczno- melodyczne wykonywanych kompozycji.

Organizatorzy tak trafnie ułożyli założenia programowe i regulamin, że do dzisiaj formuła konkursu nie zmieniła się. Cele festiwalu to: propagowanie piosenki religijnej jako formy ewangelizacji i jedności; prezentacja umiejętności i artystycznego dorobku wykonawców; ożywienie religijnego ruchu artystycznego; integracja środowiska młodzieży chrześcijańskiej przez wspólną prace, a także rozwój intelektualny i duchowy organizatorów; nabywanie doświadczeń przez wspólne bezinteresowne i sumienne działania we wspólnocie; spotkanie wszystkich, którzy chcą przez muzykę i śpiew chwalić Boga i Maryj; pogłębienie i przeżywanie takich wartości, jak wiara, kultura i dobre obyczaje, a także pokazywanie pracy i wysiłku, jakie należy włożyć, aby śpiewem i muzyką radować innych. Założenia festiwalu to również: rozbudzanie inwencji twórczej i odwagi w prezentacji twórczości, odkrywanie młodych talentów i uczenie się właściwego współzawodnictwa.

Po przeżyciach artystycznych zaproszeni goście oraz uczestnicy przeglądu przeszli na posiłek, podczas którego był czas na wymianę doświadczeń i zawieranie nowych znajomości.

Po przesłuchaniach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. W kategorii schole I miejsce przypadło scholi „Grupa Raduj Się” z parafii pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana z Krasienina, II – scholi „Aniołki Małe” z parafii pw. św. Józefa z Markuszowa, III otrzymała schola dziecięca z parafii Niemce oraz schola „Aniołki Duże” z parafii pw. św. Józefa z Markuszowa. Laureatami w kategorii solistów zostali: Bernadeta Korzan i Magdalena Jaroszuk z parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni oraz Mateusz Radomski z parafii pw. bł. Władysława z Gielniowa z Warszawy, II miejsce ex aequo zajęły Zuzanna Jońska z parafii w Krasieninie oraz Fabiana Smolak z parafii pw. Przemienienia Pańskiego z Garbowa, na III miejscu uplasowały się Zuzanna Jaroszuk z parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie- Cukrowni, Maria Kociuba z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła i MB Różańcowej w Kaniem, Urszula Mańko z Zagród. Wśród chórów zwyciężył chór parafialny z parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni, II miejsce jury przyznało chórowi „Karmel” z parafii św. Anny w Kijanach, III miejsce zdobył chór „Con Passione” z parafii św. Jakuba Apostoła z Lublina oraz chór parafialny z parafii Wniebowzięcia NMP z miejscowości Koniemłoty. Wśród zespołów najlepiej zaprezentował się zespół „Wesoła Kompania” z parafii pw. Narodzenia NMP i św. Sebastiana z Krasienina, II miejsce zajął zespół śpiewaczy „Radość” z Liszna, III miejsce przyznano ex aequo dla Koła Gospodyń Wiejskich z Zagród i Piotrowic.

Festiwal zakończył się wręczeniem pucharów z wygrawerowanym logo festiwalu, dyplomów oraz nagród ufundowanych przez sponsorów. Bo w tej małej parafii każdy wygrywa, a dzięki darczyńcom nikt nie wyjeżdża z pustymi rękami.XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019

XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019W gronie sponsorów tegorocznego festiwalu znaleźli się: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Członek Zarządu Powiatu Lubelskiego Grzegorz Kozioł, Radna Powiatu Lubelskiego Małgorzata Leszek, Urząd Gminy w Garbowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek” s.j. Woźniak i spółka z Nasutowa, piekarnia T. Drozda, tygodnik katolicki „Niedziela”, Bank Spółdzielczy Niemce filia w Garbowie, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Garbowie, producent skoroszytów „File” z Garbowa.

Olbrzymie znaczenie ma życzliwość i bezpośrednie zaangażowanie władz terytorialnych i samorządowych obecnych na festiwalu: Grzegorza Kozioła – Członka Zarządu Powiatu Lubelskiego, Kazimierza Firleja – wójta Gminy Garbów, Małgorzaty Sanaluty – wice wójta Gminy Garbów oraz Małgorzaty Leszek – Radnej Powiatu Lubelskiego.

Niesłabnące zainteresowanie festiwalem niewątpliwie świadczy o potrzebie jego kontynuowania. Organizatorzy festiwalu zatem zapraszają na kolejną, jubileuszową edycję już za rok, bo śpiew jest właściwy temu, kto kocha.

    XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 DSC_0322 XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Festwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019

XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019 XXIV Fesiwal Pieśni Maryjnej w Garbowie - Cukrowni 2019

Chóry:

1.  Cór Parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie – Cukrowni

2. Chór „Karmel” parafia Św. Anny Kijany

3. Chór „Con Passione” Parafia Św. Jakuba Apostoła Lublin

3. Chór Parafialny z parafii Wniebowzjęcia NMP. z Koniemłotów

Zespoły:

1. Zewsapół „Wesoła Kompania” Parafia Narodzenia NMP. i św. Sebastiana z Krasienina

2. Zespół swiewaczy „Radość” z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła z Kaniego

3. Zespół Koło Gospodyń z Zagród parafii Macierzyństwa NMP. z Garbowa – Cukrowni

3. Zespól Koło Gospodyń z Piotrowic parafii Przemienienia Pańskiego z Garbowa

Schole:

1. Schoa „Raduj się”z  Parafii Narodzenia NMP. i św. Sebastiana z Krasienina

2. Schola „Aniołki Małe” z parafii św. Józefa z Markuszowa

3. Schola Dziecięca z parafii św. Ignacego Loyoli z Niemiec

3. Schola „Aniołki Duże” z parafii św. Józefa z Markuszowa

Soliści:

1. Duet  Bernardeta Korzan i Magdalena Jaroszuk Parafia Macierzyństwa NMP. z Garbowa – Cukrowni

1. Mateusz Radomski z parafii bł. Władysława z Gielniowa Warszawa

2. Zuzanna Jońska z Parafia Narodzenia NMP. i św. Sebastiana z Krasienina

2. Fabiana Smolak z Parafii Przemienienia Pańskiego z Garbowa

3. Zuzanna Jaroszuk z parafii Macierzyństwa NMP. z Garbowa – Cukrowni

3. Maria Kociubha z parafii św. Apostołów Piotra i Pawła z Kaniego

3. Urszula Mańko z parafii Macierzyństwa NMP. z Garbowa – Cukrowni