Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pierwsze Spotkanie z Jezusem

Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019

Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 5 maja w naszym kościele parafialnym podczas Mszy św. o godz. 10.30, grupa 21 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Przybysławicach, po raz pierwszy przystąpiła do Sakramentu Eucharystii. Dzień wcześniej z bijącym sercem i olbrzymią tremą dzieci także po raz pierwszy uklęknęły przy kratkach konfesjonału, aby spotkać się z Bogiem, w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Przepełniała ich dziecięca radość, ponieważ  to był ich pierwszy osobisty krok na drodze wiary.

Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się bardzo sumiennie przez cały rok, podczas katechezy szkolnej z wielkim zainteresowaniem i pilnością starając się poznawać i zagłębiać prawdę dotycząca Eucharystii, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Uroczystość rozpoczęła się na placu przed kościołem, gdzie przybyły Ksiądz Proboszcz powitał i pobłogosławił wszystkie dzieci. Następnie wszyscy, wraz z gośćmi, procesjonalnie udali się do wnętrza kościoła, gdzie odbyła się główna uroczystość z ceremonią przystąpienia do Stołu Pańskiego. Mszę św. koncelebrował ks. Kan. Marian Szuba ks. Józef Gąsik – misjonarz.

W celebrację Eucharystii aktywnie włączyli się rodzice i dzieci.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. Michał Jędrzejski, który przypomniał o św. Tarsycjuszu, 12-letnim męczenniku rzymskim z III w., z czasów prześladowań za panowania cesarza Decjusza Trajana. Święty niósł skrycie Eucharystię dla uwięzionych chrześcijan. Został napadnięty przez rówieśników-pogan i zmarł w skutek odniesionych ran. Mówił dzieciom, że mają za zadanie, jak Tarsycjusz, strzec Jezusa w Eucharystii w swoim życiu i zanosić Go innym, nawet pomimo niesprzyjających często okoliczności. Chrystus zawsze jest z tymi, którzy przekazują Jego Ewangelię.

W końcu nadszedł oczekiwany moment. Dzieci przystąpiły do Stołu Pańskiego. W skupieniu, ze złożonymi rączkami podchodziły do swojego katechety, aby otrzymać wielki dar Komunii Świętej.

Cała uroczystość przebiegała w podniosłej atmosferze pełnej uśmiechów i wzruszeń.

Rodzice wraz z dziećmi złożyli dar dla parafii – froterkę do podłóg.

Oczywiście jak dobry zwyczaj nakazuje były też podziękowania, które skierowane były najpierw do Pana Jezusa, księdza proboszcza, nauczycieli i rodziców.

Po zakończonej uroczystości dzieci otrzymały bochenek chleba, który zabrały do swoich rodzin, by przypominał im o tym, że maja być dobrzy jak chleb i pamiętały o tym szczególnym dniu.

Przez cały tydzień uczestniczyły w tzw. „ Białym Tygodniu”, czyli nabożeństwach majowych połączonych z Mszą św.

Zwieńczeniem całego wydarzenia była pielgrzymka do Krakowa Łagiewnik, gdzie dzieci wraz z rodzicami dziękowały za dar Eucharystii i prosili o błogosławieństwo na całe życie.

Młodzi pielgrzymi zwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Sanktuarium Jana Pawła II, gdzie modlili się przy relikwiach świętego.

 W kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny została odprawiona Msza św. w intencji dzieci.

Z Łagiewnik udali się do Krakowa. A jak Kraków to oczywiście wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim, Katedra i krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Potem Bazylika Mariacka i najsłynniejsze dzieło Wita Stwosza – ołtarz. Na koniec podziwiali serce Krakowa, czyli Rynek Główny.

   Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Komunia święta w parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2019 Dzieci komunijne w Krakowie 2019 Dzieci komunijne w Krakowie 2019