Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czas Miłosierdzia i przebaczenia

Niedziela Palmowa w Parafii Garbów - Cukrownia 2019Niedziela Palmowa w Parafii Garbów - Cukrownia 2019Niedziela Palmowa w Parafii Garbów - Cukrownia 2019Niedziela Palmowa w Parafii Garbów - Cukrownia 2019Niedziela Palmowa rozpoczyna w liturgii najważniejszy dla katolików czas Wielkiego Tygodnia. Jest świętem upamiętniającym triumfalny wjazd do Jezusa do Jerozolimy. Na pamiątkę tego wydarzenia w naszej parafii podczas Mszy św. o godz.11.30  odbyła się uroczysta procesja z palmami. Są one symbolem gałęzi palmowych, które witający lud rzucał przed Jezusem wjeżdżającym na ośle do Jerozolimy.Niedziela Palmowa w Parafii Garbów - Cukrownia 2019

Koła Gospodyń Wiejskich z Zagród i Przybysławic oraz dzieci z oratorium na tę uroczystość własnoręcznie wykonały piękne, okazałe palmy, bogato ukwiecone, misternie plecione, majestatyczne. W tradycji chrześcijańskiej palma wielkanocna jest symbolem męczeństwa i triumfu – Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa oraz nieśmiertelności duszy. Procesja z Palmami przekazuje więc bardzo głębokie wartości religijne.Niedziela Palmowa w Parafii Garbów - Cukrownia 2019

Tego dnia podczas każdej Mszy św. była odśpiewana Męka Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Ks. Michał Jędrzejski, Leszek Łuczywek oraz Zbigniew Kolibski godnie odśpiewali Mękę Pańską, dzięki czemu każdy z uczestników liturgii jeszcze raz uświadomić sobie w jaki sposób dokonało się nasze Odkupienie. Po niej nastąpiła chwila ciszy i skupienia, która stworzyła przestrzeń do osobistej refleksji. Komunia święta, będąc wyrazem jedności ludu Bożego oraz zjednoczenia z Chrystusem, stała się niejako początkiem przezywania Wielkiego Tygodnia.

Jednocześnie na całym świecie obchodzimy też Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach.

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. W tym dniu w Archikatedrze Lubelskiej rano odprawiona została Msza św. koncelebrowana przez wszystkich kapłanów Archidiecezji. Natomiast w naszej parafii Msza Święta Wieczerzy Pańskiej  rozpoczęła się o godz. 17.00, którą koncelebrował ks. Kan. Marian Szuba wraz z ks. Michałem Jędrzejskim.Wielki Czwartek w Parafii Garbów m- Cukrownia 2019

W ważnych chwilach naszego życia odnawiamy wiarę i przyrzeczenia złożone na chrzcie św.  Podczas liturgii Wielkiego Czwartku obecne były również dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii św. Wraz z rodzicami i bliskimi trzymając świece zapalone od Paschału – symbolu Zmartwychwstałego Jezusa dzieci wypowiadały słowa wyznania wiary i wyrzeczenia się złego ducha. Jest to kolejny akt, przybliżający je do włączenia do wspólnoty eucharystycznej Kościoła.

Wyrazem wdzięczności za posługę w naszej wspólnocie parafialnej były kwiaty, które otrzymali nasi duszpasterze wraz z bukietem serdecznych życzeń.

Na zakończenie liturgii nastąpiło procesyjne przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy, która jest symbolem uwięzienia Jezusa Chrystusa przed śmiercią.

Wielkopiątkowe uroczystości rozpoczęła chwila ciszy i modlitwy. Centralnym momentem była Liturgia Męki Pańskiej poprzedzona nabożeństwem Drogi Krzyżowej poprowadzonej przez Radę Parafialną. Liturgia zaprosiła nas do rozważania biblijnego opisu męki Pańskiej.Wielki Piatek w Parafii Garbów - Cukronia 2019

Po uroczystej modlitwie powszechnej nastąpiła najważniejsza część –   Adoracja Krzyża – a po komunii św. przeniesiono Pana Jezusa w monstrancji do Grobu Bożego.  Trwała tam adoracja przy wystawionym Najświętszym Sakramencie.

W tym dniu obecni byli kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami, jako dopuszczenie do sakramentu bierzmowana.

Wieczorne uroczystości Wigilii Paschalnej rozpoczęły się od Liturgii Światła, gdzie nastąpiło poświęcenie ognia, zapalenie i uroczyste wniesienie paschału. Następna częścią było podniosłe odśpiewanie przez ks. Michała Jędrzejskiego Orędzia Wielkanocnego a po nim dłuższa liturgia słowa. Po kazaniu nastąpiła Liturgia Chrzcielna.Wielki Piatek w Parafii Garbów - Cukronia 2019

Tradycją Wielkiej Soboty było również poświecenie pokarmów wielkanocnych.

W Niedzielę Wielkanocną o 6 rano odbyła się uroczysta Msza Rezurekcyjna połączona z procesją, w której uczestniczyli wierni naszej parafii oraz goście przybyli na Święta Wielkanocne.

Procesja rezurekcyjna z figurą Zmartwychwstałego, sztandarami i radosnym śpiewem wielkanocnych pieśni, przy biciu wszystkich dzwonów była uroczystym i publicznym obwieszczeniem światu, że Chrystus zmartwychwstał, że pieczęć, straż i skała oraz kłamstwa faryzeuszów, propaganda ateistów, wrogość świata prześladującego świadków Zmartwychwstania na nic się nie zdały. Chrystus żyje! A my świadczymy o tym swoją radością, modlitwą, śpiewem i całym życiem.

Po zakończeniu procesji przeżywaliśmy radość ze Zmartwychwstania Chrystusa celebrując uroczystą Mszę Świętą

 

Grób Pana Jezusa w Garbowie - Cukrowni 2019 rok Ciemnica w parafii Garbów - Cukrownia 2019 Grób Pana Jezusa w Garbowie - Cukrowni 2019 rok

Chór parafialny z Garbowa - Cukrowni  w czasie wykonywania Pasii 2019 Chór parafialny z Garbowa - Cukrowni  w czasie wykonywania Pasii 2019 Chór parafialny z Garbowa - Cukrowni  w czasie wykonywania Pasii 2019

Wielka Niedziela w Parafii Garbów - Cukrownia 2019 Wielka Niedziela w Parafii Garbów - Cukrownia 2019 Wielka Niedziela w Parafii Garbów - Cukrownia 2019 Wielka Niedziela w Parafii Garbów - Cukrownia 2019