Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Schola Muzykologii z KUL

  „W IV niedzielę Wielkiego Postu A.D. 2019, na Mszach św. o g. 8.30 i 11.30, przy udziale wiernych, zaśpiewała schola gregoriańska Instytutu Muzykologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Scola Gregorjanum z Muzykologiii KUL w Garbowie - Cukrowni 2019 Chorał gregoriański, jak stwierdził Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii, jest śpiewem własnym liturgii rzymskiej. Jego źródeł należy szukać już w śpiewie pierwszych chrześcijan. Nazwa pochodzi od imienia św. Grzegorza Wielkiego, papieża w latach 590-604, który dokonał reformy liturgicznej, choć nie był on bezpośrednim twórcą chorału. Śpiew gregoriański powstawał na przestrzeni stuleci, jednak ukształtował się ok. VII-VIII w., szczególne za sprawą benedyktynów. W naszym kościele wykonany został chorał gregoriański dla części stałych, czyli ordinarium missae: Kyrie, Sanctus, Agnus Dei z mszy XVIII oraz zmiennych, czyli proprium missae: Introit, Offertorium, Communio, a także psalm responsoryjny, śpiew przed Ewangelią, wezwanie modlitwy wiernych i antyfona Ave Regina Caelorum na zakończenie”.Scola Gregorjanum z Muzykologiii KUL w Garbowie - Cukrowni 2019 Scola Gregorjanum z Muzykologiii KUL w Garbowie - Cukrowni 2019