Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czas radości 2018

Okres Adwentu ma podwójny charakter. Jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, przez który wspominamy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi. Równocześnie jest okresem, w którym przez wspomnienie pierwszego przyjścia Chrystusa kieruje się dusze ku oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. Z obu tych względów Adwent jest okresem radosnego i pobożnego oczekiwania.Eekolekcje Adwentowe  w Garbowie - Cukrowni 2018 Ks. Paweł Lewandowski   

Przygotowujemy się na Jego przyjście poprzez rekolekcje adwentowe, wyrażamy swoją wiarę i przynależność do Niego poprzez Roraty i częstszą obecność w kościele, bo dla człowieka wierzącego ta przestrzeń naszego życia jest ważna, pełna przeżyć, dająca więcej możliwości refleksji, modlitwy i próbę zmiany swojego życia.

Rekolekcje adwentowe w dniach 14-16 grudnia 2018 r. poprowadził w naszej parafii ks. Paweł Lewandowski – doktorant KUL.Eekolekcje Adwentowe  w Garbowie - Cukrowni 2018 Ks. Paweł Lewandowski

Rozpoczął od pewnej starej zasady, która w prosty sposób mówi jak dobrze i owocnie przeżyć rekolekcje: „Intra Totus, Mane Solus, Exi Alius” – Wejdź Cały, Pozostań Sam, Wyjdź Inny.

Przedmiotem ćwiczeń duchowych były trzy sakramenty: pokuty i pojednania, jako przygotowanie do spowiedzi świętej, Najświętszej Eucharystii i kapłaństwa.

W liście św. Jakuba możemy przeczytać: „oto sędzia stoi przed drzwiami”, kto wie kiedy zapuka, kto wie, kiedy wezwie do siebie? Życie tak jak adwent to czas oczekiwania na spotkanie z Panem Jezusem, ale w adwencie nie czekamy na to, że kiedyś się nawrócimy, że kiedyś się poprawimy, w adwencie nawróceni i poprawieni czekamy na spotkanie z naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem – mówił rekolekcjonista.Eekolekcje Adwentowe  w Garbowie - Cukrowni 2018 Ks. Paweł Lewandowski

Polecamy dobremu Ojcu zarówno ten wyjątkowy czas jak i samego księdza Rekolekcjonistę, by głoszone przez niego Słowo Boże przyniosło w nas obfite owoce i pomogło przygotować nasze serca na Narodziny Pana Jezusa.