Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Jubileusz 25 – lecia 2018

 

Parafia Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2018

Wielce radosną okazją do naszego dzisiejszego, modlitewnego spotkania, jest jubileusz 25. lecia istnienia naszej parafii oraz doroczny odpust ku czci Macierzyństwa NMP, naszej najlepszej Matki.

Nasze wdzięczne serca wspominają dziś także niełatwy  trud Ks. Proboszcza Stanisława Wąsika, który w 1984 – 86 wybudował kapicę jedno z 7 parafii Garbów, którego dzisiejsza obecność pośród nas daje nam możliwość osobistego podziękowa­nia mu za jego wysiłek

Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „Człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem”. Dlatego dziś, w dniu naszego jubileuszowego święta, pragniemy gorącym i otwar­tym sercem dziękować Bogu za posługę naszego wielolet­niego ordynariusza, ks. arcybiskupa Bolesława Pylaka, który 12 czerwca 1993 roku, powołał do istnienia naszą wspólno­tę parafialną.

Gdyby nie prorocze widzenie rzeczywistości i otwartość na natchnie­nia Ducha Świętego ks. Arcybiskupa Bolesława, nie byłoby nas tu dzisiaj!

Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018Dzięki ofiarności większości rodzin mieszkających na terenie parafii, dzięki sponsorom i sprzedaży mieszkania w bloku, zostały wykonane następujące prace w tych 25- leciu.

– budowa podcieni, wieży Kościoła i założenie dzwonu Maryja.

– budowa naw bocznych Kościoła i Domu parafialnego.

poświęcenie Kościoła przez Ks. Arcy. Józefa Życińskiego 2000 roku

poświęcenie plebanii i cmentarza przez ks. Biskupa Mieczysława Cisło 2002 roku. Przy tej okazji Bóg zapłać P. Ryszardowi Kamińskiemu z Przybysławic  za piach i kamień na cmentarz ,  Gminie Garbów na ręce P. Wójta za położony betonu i asfaltu na drogę i parking przy cmentarzu.

nowy wystruj całego prezbiterium z pięknym ołtarzem głównym poświęcenie przez ks. Biskupa Artura Mizińskiego 2005 roku.

– ogrodzenie działki przykościelnej 100 przęseł.

– nowy ołtarz marmurowy, ambonka i podstawa pod tabernakulum.

– rozbudowa prezbiterium , nowa posadzka marmurowa w prezbiterium  i granitowa w głównej nawie Kościoła.

– wymiana stalowych okien na aluminiowe i założenie 12 witraży

zwieńczeniem 15 lat była dedykacja Kościoła 12 czerwca 2008 przez Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego.

-rozbudowa chóry i powiększenie go o drugie tyle.

– 40 nowych ławek w bocznych nawach

– modernizacja obu zakrystii w potrzebne szafy.

– nowe obrazy z ramami Matki Bożej Częstochowskiej, Miłosierdzia Bożego, Serca Pana Jezusa  i Droga Krzyżowa.

-położenie w całym Kościele gładzi i pomalowanie Kościoła wewnątrz, jak i zewnątrz dachu starej części Kościoła i wieży.

– doprowadzenie gazu ziemnego do Kościoła, modernizacja całej kotłowni i założenie nowego centralnego ogrzewania. Bóg zapłać Panu Dariuszowi Dąbrowskiemu  z Przybysławic.

Pamiętając, że „człowieka trzeba mierzyć miarą serca – sercem”, chcemy dziś dziękować Bogu za trud tych naszych sióstr i braci, którzy kosztem wielu wyrzeczeń, wysiłków i ofiar składanych z własnego czasu i szczerego zaangażo­wania w sprawy Boże, stali się współbudowniczymi tej świą­tyni, która dziś obejmując nas swymi murami, łączy nas pomiędzy sobą i pomaga nasze modlitwy i myśli, wznosić ku Wszechmogącemu Bogu.

Pragnę serdecznie podziękować, za to, że dziś, w dniu naszego parafialnego jubileuszu, ks. Biskup modli się razem z nami i jest świadkiem naszego składanego Bogu i płynące­go z głębi wdzięcznych serc dziękczynienia.

   Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018_DSC4492 Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018 Jubileusz 25 lecia parafii Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018Jubileusz parafii 25 lecia w Garbowie - Cukrowni 2018 Jubileusz parafii 25 lecia w Garbowie - Cukrowni 2018Jubileusz parafii 25 lecia w Garbowie - Cukrowni 2018 Jubileusz parafii 25 lecia w Garbowie - Cukrowni 2018Kapłani na Jubileuszu parafii Macierzyństwa NMP. Garbów - Cukrownia 2018Procesja w czasie Jubileuszu parafii w Garbowie - Cukrowni 2018Orkiestra z Garbowa na odpuście parafialnym w Garbowie - Cukrowni 2018Bierzmowanie w paraffi Macierzyństwa NMP. w Garbowie - Cukrowni 2018