Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Czas nadziei i miłości 2018

Jesteśmy po rekolekcjach… przed nami Wielkanoc… Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Głównym symbolem tego dnia jest palma, która ma przypominać o powitaniu Jezusa na przedmurzu Jerozolimy.Grób Pana Jezusa w Parafii Garbów - Cukrwnia 2018

W Wielki czwartek Liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz Kapłaństwa służebnego. W naszym Kościele w tym dniu o godz. 17.00 była celebrowana przez ks. kan. Mariana Szubę i ks. Michała Jędrzejskiego Msza Św., zwana Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej. Po komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie Pana Jezusa.Ciemnica w Parafii Garbów - Cukrwnia 2018

W Wielki Piątek w skupieniu i ciszy zgromadziliśmy się w Świątyni na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Ceremonia Wielkiego Piątku rozpoczęła sie o godz. 16.00 Drogą Krzyżową prowadzoną prze przedstawicieli Rady Parafialnej. Nabożeństwo Wiekopiątkowe pod przewodnictwem ks. Mariana Szuby rozpoczęliśmy Liturgią Słowa, w której naczelne miejsce zajął uroczyście odśpiewany opis Męki Pańskiej.

Punktem szczytowym całej Liturgii była adoracja krzyża, oraz rozdanie krzyży młodzieży przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania i wspólna komunia święta. Zgodnie ze zwyczajem, na zakończenie, Eucharystyczne Ciało Chrystusa zostało przeniesione w procesji do Grobu Pańskiego.Grób Pana Jezusa w Parafii Garbów - Cukrwnia 2018

Grób Pana Jezusa w Parafii Garbów - Cukrwnia 2018Czuwanie przy Bożym Grobie rozpoczęły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej, które pod czujnym okiem katechetki Katarzyny Sałeckiej przedstawiły montaż słowno – muzyczny. Dalszą część czuwania prowadziły poszczególne grupy parafialne.

Na uroczystości Wielkiej Soboty wierni zgromadzili się przed Kościołem, gdzie został poświęcony ogień i przygotowany Paschał. Następnie w procesji za Paschałem weszliśmy do Świątyni, której ciemności rozpromieniło światło Paschału. Następnie ks. Michał odśpiewał Exsultet. Po pięknej i wymownej Liturgii Słowa oraz homilii, nastąpiło poświęcenie wody oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych a następnie celebrans dokonał pokropienia ludu nowo poświęconą wodą. Kolejną częścią Wielkiej Soboty była Liturgia Eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprosił nas wszystkich do Swego stołu. Eucharystię zakończyło uroczyste błogosławieństwo.Grób Pana Jezusa w Parafii Garbów - Cukrwnia 2018

W Niedzielę Zmartwychwstania wczesnym rankiem wyruszyła procesja rezurekcyjna aby ogłosić miastu i światu tę radosną nowinę – że Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał i żyje – Alleluja! Po procesji, która zgromadziła licznie parafian została odprawiona Msza Niedzieli Zmartwychwstania, w której dziękowaliśmy Bogu za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie Chrystusa, naszego Zbawiciela.

Grób Pana Jezusa w Garbowie - Cukrowni 2018