Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Święto parafii 2017

Wszyscy znamy życie toczące się w parafii. Ludzie przychodzą, modlą się, pomagają w upiększaniu świątyni, poświęcają swój czas, angażując się w różne prace, podejmują trud współodpowiedzialności za dobra Kościoła. Są członkami Rad Parafialnych, różnych grup modlitewnych. W ten rytm codziennego życia co pięć lat wpisuje się jedno słowo: wizytacja.

          To szczególny czas dla wspólnoty całej parafii, gdy Biskup, jako następca Apostołów przychodzi do małej owczarni, aby przyjrzeć się jej radościom i troskom oraz aby modlić się wraz z nami i umocnić swoim słowem naszą wiarę.

Chrystus w swoim apostole szczególnie nawiedza parafię, aby nam błogosławić.

          Tylko w duchu wiary możemy dostrzec głębokie znaczenie tej wizytacji tak tez chcemy patrzeć na ten czas i prosić Dobrego Pasterza, aby dotknął nas swoją łaską i odnowił nasze życie.

          W niedzielę 8 października przeżywaliśmy uroczystości odpustowe naszej parafii pw. Macierzyństwa NMP połączone z wizytacją biskupią.

          Jej celem było umocnienie wiary parafian i zapoznanie się biskupa z życiem i funkcjonowaniem parafii. Naszym gościem był ks. Bp. Mieczysław Cisło.