Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Umocnieni Duchem św. 2017

Misja podejmowana przez Kościół, która jest kontynuacją misji Jezusa Chrystusa, nie jest możliwa bez asystencji Ducha Świętego. To Duch Święty doprowadza chrześcijanina do dojrzałej i świadomej wiary oraz czyni go człowiekiem, który posiada określony system wartości i potrafi, na pytania ze strony poszukujących Boga, z odwagą uzasadnić swoją wiarę i dać świdectwo swoim życiem i słowem.

Święty Jan Paweł II mówiąc o nowej ewangelizacji wskazał na trzy cechy, które ją charakteryzują: nowy zespół, nowa metoda i nowe środki przekazu. Program „Żródło” i peregrynacja relikwii Krzyża Świętego jest próbą „wypłynięcia na głębię”, o co tak bardzo apelował św. Jan Paweł II na początku nowego tysiąclecia. Projekt stanowi dziedzictwo zakończonego Roku Wiary i adhortacji apostolskiej papieża Franciszka o Radości Ewangelii. Aby ewangelizacja była skuteczna potrzebuje siły przekonania, która pochodzi od Ducha Świętego. To On napełnia tego, kto głosi, otwiera serca słuchaczy i wzbudza w nich wiarę oraz ożywia przekazywane przesłanie. Paweł VI nazywa Go głównym sprawcą w szerzeniu Ewangelii oraz celem i kresem wszelkiej ewangelizacji.

Czas misji ewangelizacyjnych, które odbyły się w dniach 22.06 – 1.07.2017 w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni to czas zamyślenia, refleksji, pytań i przekazywania prawd wiary.

Najpierw było oczekiwanie i napięcie, bo to nieco inne rekolekcje. Oprócz ks. Bartłomieja Zwolińskiego do parafii przyjechała grupa osób świeckich, otwarta na działanie Ducha Świętego oraz zdolna do mężnego wyznawania wiary i podzielenia się z innymi doświadczeniem Boga w swoim życiu. To robi wrażenie. W kościele panuje cisza. Świadectwa, śpiewy, wspólna modlitwa. Kościół tworzył przestrzeń rodzinną i wspólnego losu osób, które przychodzą tu w jednym celu – by spotkać żywego Chrystusa. Świadectwa pokazują również, że często nasze problemy, które uważamy za największe na świecie, wcale takie nie są. Na środku, przed ołtarzem, pojawia się krzesło, potem siada na nim mężczyzna, którego za chwilę zwiąże grubymi linami kobieta z grupy ewangelizacyjnej. Po jakimś czasie na jego oczach pojawi się zasłona, która symbolizuje zatracenie jasnego patrzenia i postrzegania rzeczywistości. Wtedy rozpoczyna się osobiste świadectwo jednego z ewangelizatorów. To ważne doświadczenie dla naszej wspólnoty. Podstawowe prawdy wiary, przypomniane przez głoszących rekolekcje, wsparte świadectwem ich życia, poruszyły serca wiernych. W czasie bloków ewangelizacyjnych wykorzystywano także środki audiowizualne, które pomagały przeżyć pewne prawdy na nowo.

Trzeciego dnia misji odbyło się wprowadzenie kopii Krzyża Trybunalskiego do świątyni parafialnej. Po uroczystym powitaniu przez proboszcza ks. kan. Mariana Szubę, wierni podchodzili do krzyża, powierzali Jezusowi swoje życie, obierali Go za Pana i Zbawiciela. Podniosły nastrój podkreślały pieśni w wykonaniu Jarosława i Joanny Agacińskich z ekipy ewangelizacyjnej.

W kolejnych dniach, już wczesnym rankiem wierni gormadzili się na osobistej modlitwie, uczestniczyli w Mszach św. z roważaniami pasyjnymi, nabożeństwach i czuwaniach grup formacyjnych oraz mieszkańców poszczególnych części parafii. Modlili się o dary Wieczernika, o Ducha Świętego dla rodzin, adorowali święte Drzewo z Jerozolimy i śpiewali pieśni.

W ostatnim dniu nawiedzenia wierni zgromadzili się w świątyni, by podziękować Bogu za święty czas misji i obecność relikwii Drzewa Krzyża Świętgo. Uroczystą Mszę Św. sprawował bp Józef Wróbel, który udzielił sakramentu bierzmowania 49 gimnazjalistom, a wszystkim ochrzczonym i bierzmowanym przypomniał, że są zobowiązani do głoszenia Ewangelii.

Młodzież niosąc procesjonalnie dary ołtarza m.in. puszkę do udzielania komunii św. pod dwoma postaciami oraz tron pod Najświętszy Sakrament pokazła, ze przez całe życie będzie potrafiła składać Panu Bogu dary. Wszyscy z czystymi sercami przystapili do tego pięknego sakramentu, doceniając jeszcze bardziej jego rangę.

Dziękując, młodzi zaznaczyli, że są dopiero na początku drogi świadectwa i będą rozwijać te dary, które złożyła w nich łaska Boża.

Zanim parafianie rozstali sie z relikwiami Drzewa Krzyża, a młodzi stanęli do pamiątkowej fotografii, proboszcz ks. Marian Szuba podkreślał, że zakończenie uroczystości jest kolejnym początkiem wzrastania w wierze i miłości, której wzorem jest sam Chrystus. Przed relikwiami powierzył także Bogu parafię. W litanii do Krzyża św. ks. biskup powierzył Chrystusowi wszytkie rodziny z prośbą o Boże błogosławieństwo.

Przed przekazaniem relikwii następnej parafii przedstawiciel wspólnoty w Garbowie – Cukrowni podziękował za ten święty czas i zawierzył Bogu parafię Miłosierdzia Bożego w Piotrowicach.

          Tegoroczne Misje Ewangelizacyjne wyryły się mocno w naszych sercach. Dla wielu z nas nie skończyły się 1 lipca. Trwają nadal. Widzimy zmiany, jakich dokonuje w naszej parafii Duch Święty i łaska płynąca z Sakramentów Świętych.

Obyśmy wytrwali w łasce, umieli odczytać wolę Bożą i ją wypełnić, by ziarno zasiane podczas misji wydało owoc, a potem plon. Jaki? Zależy już tylko od nas. Te Misje Ewangelizacyjne to szkoła życia. A w życiu bywa bardzo różnie. Dlatego potrzeba silnego przylgnięcia do Chrystusa, aby wytrwać w powierzonej misji i przynosić błogosławione owoce.