Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Misje Ewangelizacyjne 2017

            Rekolekcje ewangelizacyjne „Przyjdź do źródła”.

           Rekolekcje dla „spragnionych”

                  w ramach Projektu „Źródło”Misje Ewangelizacyjne w Garbowie - Cukrowni 2017

 Owocem Roku Wiary, rozpoczętego przez Benedykta XVI a zakończonego przez papieża Franciszka, są misje ewangelizacyjne w archidiecezji lubelskiej połączone z peregrynacją Krzyża. Przewidziany na kilka lat projekt „Źródło” wpisuje się w program duszpasterski Kościoła w Polsce. Zachęceni przez Ojca Świętego Franciszka, pragniemy osobiście spotkać Chrystusa i napełnieni Jego Duchem dokonać misyjnego nawrócenia – osobiście i w naszej wspólnocie parafialnej. Każdy wierzący jest wezwany, aby z radością głosić Ewangelię słowem i życiem oraz zdobywać nowych misjonarzy dla Chrystusa.Misje Ewangelizacyjne w Garbowie - Cukrowni 2017Misje Ewangelizacyjne w Garbowie - Cukrowni 2017Misje Ewangelizacyjne w Garbowie - Cukrowni 2017

          Rekolekcjom ewangelizacyjnym, trwającym od czwartku do niedzieli, towarzyszyła peregrynacja Krzyża Trybunalskiego z Katedry, w której, jak w wielkim relikwiarzu, umieszczone są relikwie Krzyża Świętego, na którym umarł Chrystus.

          Treścią rekolekcji ewangelizacyjnych był kerygmat, czyli najbardziej podstawowe głoszenie, jakie pojawia się już w Dziejach Apostolskich, głoszenie Jezusa Chrystusa zmartwychwstałego (por DZ 2, 14-36). Wszyscy członkowie ekip usłyszeli kiedyś to Słowo i ono zmieniło ich życie, doprowadziło do osobistego spotkania ze Zbawicielem.

Rekolekcje poprowadziła ekipa ewangelizacyjna składająca się w większości z osób świeckich, które przyjechały do naszej parafii specjalnie po to, aby podzielić się swoim świadectwem wiary i przez to przekonać, że Jezus żyje i działa w życiu człowieka i ks. Bartłomieja Zwolińskiego. Rekolekcje jednocześnie przygotowały nas na przyjęcie w naszej parafii relikwii Krzyża Świętego.Misje Ewangelizacyjne w Garbowie - Cukrowni 2017Misje Ewangelizacyjne w Garbowie - Cukrowni 2017Misje Ewangelizacyjne w Garbowie - Cukrowni 2017

Ich celem było ogłoszenie orędzia zbawczego i doprowadzenie uczestników do żywego spotkania z Chrystusem. Realizowane w parafii przez cztery uporządkowane tematycznie dni. Oprócz głoszenia Ewangelii, ekipa zapraszała uczestników do przeżycia bliższego spotkania z Chrystusem poprzez: sakramenty pokuty i Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu, modlitwę uwielbienia, modlitwę wstawienniczą, dzielenie się Słowem Bożym, słuchanie świadectw. Rekolekcje adresowane były zarówno dla dorosłych jak i młodzieży.