Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Nowy wygląd Kościoła 2016

Czas wakacji sprzyjał kolejnym pracom modernizacyjnym związanym z wyglądem wewnętrznym naszej świątyni. Po konsultacji z Radą Parafialną oraz po akceptacji Lubelskiej Komisji Archidiecezjalnej ds. Budownictwa Sakralnego został zmodernizowany ołtarz główny. Projektantem i wykonawcą jest Andrzej Dzierżyc z Garbowa, który jednocześnie wykonał ramę do obrazu przedstawiającego Św. Jana Pawła II oraz podstawę pod figurę Matki Bożej.

Nowy ołtarz w Kościele Macierzyństwa NMP w Garbowie - Cukrowni 2016
Nowy ołtarz w Kościele Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni 2016

Czas wakacji sprzyjał kolejnym pracom modernizacyjnym związanym z wyglądem wewnętrznym naszej świątyni. Po konsultacji z Radą Parafialną oraz po akceptacji Lubelskiej Komisji Archidiecezjalnej ds. Budownictwa Sakralnego został zmodernizowany ołtarz główny. Projektantem i wykonawcą jest Andrzej Dzierżyc z Garbowa, który jednocześnie wykonał ramę do obrazu przedstawiającego Św. Jana Pawła II oraz podstawę pod figurę Matki Bożej.Nowa szafa w Kościele na chorągwie Nowy ołtzyk Matki Bożej Niepokalanej w Kościele 12016Obraz św. Jana Pawła II w Kościele Garbów - Cukrownia 2016Nowy wystrój Kościoła 2016Garbów - Cukrownia 2016

Szafę z witrażami, w której będą przechowywane sztandary i feretrony wykonał Mirosław Mróz z Przybysławic.