Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dzień I-szej Komunii 2017

Pierwsza Komunia święta w Garbowie - Cukrowni 2017Pierwsza Komunia święta w Garbowie - Cukrowni 2017Pierwsza Komunia święta w Garbowie - Cukrowni 2017

W pierwszą niedzielę miesiąca poświęconego Matce Bożej, odbyła się uroczystość pierwszej Komunii świętej. W tym roku do stołu pańskiego przystąpiło 42 dzieci, w tym jedno z Anglii.

Pierwsza Komunia to wydarzenie, do którego dzieci przygotowywały się przez cały rok, dlatego pełne emocji oczekiwały na przyjęcie Pana Jezusa do swego serca. Trzecioklasiści przez cały rok, podczas katechezy szkolnej z wielkim zainteresowaniem i pilnością starali się poznawać i zgłębiać prawdę wiary dotyczącą Eucharystii. Przygotowanie odbywało się również poza zajęciami szkolnymi – w kościele.

Dzień przed Pierwszą Komunią Świętą odbyła się spowiedź dla dzieci i ich rodzin. Wtedy po raz pierwszy w akcie sakramentalnym dzieci doświadczyły Bożego Miłosierdzia i przebaczenia.

Dzieci o godz. 10.30 powitał Proboszcz w progu świątyni i uroczyście wprowadził przed ołtarz, gdzie przy specjalnie przygotowanych klęcznikach zajęły swoje miejsca. Mszy św. przewodniczył ks. proboszcz Marian szuba, który w homilii wyrażał radość, mówił o zwykłym ludzkim przeżyciu tego dnia, ale nie szczędził uwag pod adresem rodziców, że rodzice są odpowiedzialni za to, co będzie się działo dalej z rzuconym ziarnem. Czytania mszalne były odczytane przez dzieci. To one wręczyły kapłanowi dary ofiarne chleb i wino, które stały się Ciałem i Krwią Pana Jezusa. Rodzice podarowali proboszczowi dar dla naszej parafii – profesjonalne bezprzewodowe nagłośnienie zewnętrzne. Rodzice bardzo starannie i bogato przygotowali świątynię na tę niezwykłą uroczystość. Pod koniec Mszy św., poprzez recytowanie wierszy, dzieci podziękowały Bogu za ten wielki Dar Nieba. Na zakończenie dzieci otrzymały od księdza proboszcza chlebki obrazujące Chleb Eucharystyczny, który Jezus łamał dla swoich uczniów w czasie ostatniej wieczerzy. Chlebem tym podzieliły się podczas rodzinnego przyjęcia z przybyłymi gośćmi.

Wielkim zwieńczeniem całego wydarzenia, 12 maja, była pielgrzymka do Krakowa – Łagiewnik.

Dzieci wraz z rodzicami i ks. proboszczem zwiedzili Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach oraz Sanktuarium Jana Pawła II. W kaplicy klasztornej z łaskami słynącym obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny została odprawiona Msza św. w intencji dzieci.

Z Łagiewnik udali się do Krakowa. Jak Kraków to oczywiście Wzgórze Wawelskie z Zamkiem Królewskim, Katedra i krypty pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Potem Bazylika Mariacka i najsłynniejsze dzieło Wita Stwosza – ołtarz. Na koniec podziwiali serce Krakowa, czyli Rynek Główny.

Przez cały tydzień dzieci uczestniczyły w Mszy św. i nabożeństwie majowym, prosząc Boga o błogosławieństwo na całe życie.

Pierwsza Komunia święta w Garbowie - Cukrowni 2017

Pierwsza Komunia święta w Garbowie - Cukrowni 2017Pierwsza Komunia święta w Garbowie - Cukrowni 2017