Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Adwent 2016

   Od trzech lat Kościół w Polsce podejmuje w pracy duszpasterskiej nowy plan pastoralny, skupiony wokół duchowości chrzcielnej. Program ten – obejmujący cykl czteroletni nawiązuje do przeżywanej aktualanie 1050. rocznicy chrztu Polski. Sięgnięcie do przeszłości ma nam pomóc odkrywać i doceniać chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość w oparciu o doświadczenie żywego spotkania z Jezusem Chrystusem.Garbów - Cukrownia

Czwarty, ostatni rok (2016/2017) aktualnego cyklu programu duszpasterskiego przeżywany będzie pod hasłem „Idźcie i głoście”. Jego podstawowym celem jest nadal podejmowanie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu świętego.AM110361.ORF

Wraz z nowym rokiem liturgicznym rozpoczynamy w Kościele adwent, czyli czas radosnego i zarazem pobożnego oczekiwania na przyjście Jezusa Chrystusa.

Dobrzez znamy przestrogę śląskiego poety i mistyka Angelusa Silesiusa: „wierzysz, że Bóg się zrodził w betlejemskim żłobie, lecz biada ci, jeżeli nie narodził się w tobie”. Wcielony Bóg pragnie przede wszystkim miejsca w naszych sercach, dlatego winniśmy rozbudzać pełne nadziei oczekiwanie, że Bóg zrodzi się i w nas, jeśli tylko Jego słowo znajdzie w nas przestrzeń i czas dla swojego wzrostu i rozwoju. Jednak nieraz doświadczamy, że nie jest łatwo samemu inspirować własnej refleksji i modlitwy natchnionymi słowami zawartymi w Biblii. Z trudem odkrywamy w nich źródła życiodajnej wody, które mogłyby poić nasze tęsknoty i przgnienia za Bogiem i uspokoić nasze serca. Dlatego potrzebujemy innych, którzy wciąż na nowo, z coraz to innego punktu widzenia, prowadziliby do tego, że rozważane słowo zapali w nas iskierki wiary, nadziei i miłości. Czasem owocnego poszukiwania Chrytusa w liturgii, w modlitwie, w słowie Bożym, w sakramentach, w życiu codziennym i w drugim człowieku były rekolekcje adwentowe, które odbyły się w dniach 9-11 grudnia 2016 roku, a poprowadził je ks. Michał Jędrzejski –doktorant KUL.AM110362.ORFAM110365.ORF

Jednocześnie od początku rekolekcji adwentowych trwała sprzedaż ciast, ozdób choinkowych, stroików świątecznych, sianka z przeznaczeniem na potrzeby Hospicjum im. „Małego Księcia” w Lublinie.