Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

XX Jubileuszowy Festiwal 2015

„Kimkolwiek jesteś,

Jeśli cenisz to, co uczciwe i pożyteczne,

Jeżeli szanujesz słuszność i świętość naszej religii,

Jeżeli pragniesz wspomóc twą ojczyznę, twych przyjaciół – kochaj muzykę, ucz się muzyki, szukaj wewnątrz siebie muzyki”

Taką prolegomeną zachęca nas Jerzy Liban z Legnicy w dziele „De musicae laudibus oratio” z 1528 roku. Zresztą do muzyki zachęcano zawsze. I nie jest to bynajmniej teza ryzykowna. Obok waloru estetycznego, muzyka pełniła i wciąż może pełnić dość charakterystyczną funkcję w procesie porozumiewania się ludzi, a nawet komunikacji z Bogiem.

 Zauważył to sam Beethoven pisząc: „Mały dwór, mała orkiestra – napisana dla niej przeze mnie muzyka, wykonana na cześć Wszechmocnego – wieczność, nieskończoność!” Olivier Messiaen wielokrotnie podkreślał: „Moja muzyka śpiewa moja wiarę”. Człowiek nawet w muzyce świeckiej wyraża pragnienia miłości i sprawiedliwości w trudnych czasach. Takimi są choćby dzieła Chopina albo VIII symfonia Mahler’a. Tak zatem prawdziwa muzyka według Bacha to taka, która „Bogu Najwyższemu na chwałę jedynie, bliźniemu na pożytek co z nauki płynie (sygnaturka z Orgelbüchlein J. S. Bacha).”     

Muzyka religijna to nie tylko podniosłe pieśni wykonywane podczas nabożeństw – sporo w niej inspiracji z innych popularnych nurtów. O tym, jak różnorodne mogą być takie utwory, mogła się przekonać publiczność i uczestnicy XX Festiwalu Pieśni Maryjnej w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni.Jubileuszowy Festiwal Pieśni Maryjnej Garbów - Cukrownia 2015

Uczestników przyciąga klimat piosenki i pieśni maryjnej, różnorodność wykonań nawet znanych utworów, atmosfera stworzona przez organizatorów na czele z proboszczem parafii ks. kan. Marianem Szubą oraz docenienie wszystkich wykonawców, nikt z festiwalu nie wyjeżdża z pustymi rękami a nagród czasem trudno udźwignąć jednej osobie. Ważnym jest stały termin spotkania, ostatnia sobota maja, można więc z wyprzedzeniem zarezerwować sobie czas na spotkanie.Jubileuszowy Festiwal Pieśni Maryjnej Garbów - Cukrownia 2015

Od pierwszej edycji festiwal stał się konfrontacją konkursową i od razu zwrócił uwagę wszystkich, którym „śpiewne sacrum” i piosenka religijna nie pozostają obce ani obojętne. Organizatorzy tak trafnie ułożyli jego założenia programowe i regulamin uczestnictwa, że do dzisiaj ta formuła nie zmieniła się. Biorą w nim udział wszyscy –  dzieci, młodzież, także dorośli.

Garbowski festiwal stanowi jedną z cegiełek w budowie cywilizacji miłości i braterstwa. Kieruje uwagę na piękno muzyki i podstawowe wartości kultury chrześcijańskiej. Jest też manifestacją siły ludzkiego ducha, wiary, umiłowania polskiej pieśni religijnej i wielkiej czci Maryi.

Ks. Marian dba jednocześnie o zaplecze finansowe festiwalu i pozyskiwanie sponsorów, bez czego realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa. Historia festiwalu, to historia sukcesu wszystkich, którzy są z nim związani, przykład i dowód na to, że małe środowisko może wykreować niepowtarzalną imprezę artystyczną.

Celem festiwalu jest propagowanie piosenki religijnej jako formy ewangelizacji i jedności, prezentacja umiejętności i artystycznego dorobku wykonawców, ożywienie religijnego ruchu artystycznego, integracja środowiska młodzieży chrześcijańskiej poprzez wspólną pracę, a także rozwój intelektualny i duchowy organizatorów, nabywanie doświadczeń poprzez wspólne bezinteresowne i sumienne działania we wspólnocie, spotkanie wszystkich chcących przez muzykę i śpiew wspólnie chwalić Boga i Maryję, pogłębianie i przeżywanie takich wartości jak wiara, kultura i dobre obyczaje, a także pokazywanie pracy i wysiłku, jaki należy włożyć, aby śpiewem i muzyką radować innych. Założeniem festiwalu jest również rozbudzenie inwencji twórczej i odwagi w prezentacji swojej twórczości, odkrywanie młodych talentów, uczenie właściwego współzawodnictwa. Ponadto tworzenie festiwalu radości i modlitwy – festiwalu pozytywnych wartości.

Od XIII festiwalu swoją obecnością zaszczyca garbowską parafię: Poseł na Sejm RP – Jan Łopata oraz Wicestarosta Lubelski – Robert Wójcik.

Konkursowa forma festiwalu „Ave Maria” wymaga obecności komisji opiniującej. Każdego roku w gronie jury zasiada od 5 do 10 osób. Jury ocenia emisję głosu, dykcję, intonację, dobór repertuaru do możliwości wiekowych i wokalnych, trudności prezentowanego utworu, bogactwo harmoniczno – melodyczne wykonywanych kompozycji. Ocenie podlega także pomysłowość w aranżacji utworów, interpretacja utworów, przygotowanie sceniczne, a także treść wykonywanych utworów, czyli trafne, oryginalne ujęcie tematyki i przekaz wartości duchowych prezentowanych utworów. Zadaniem jury jest ustosunkowanie się do wszystkich prezentowanych w konkursie utworów, wybór najlepszych wykonawców, przyznanie im nagród i wyróżnień. To powinno wpłynąć na ukierunkowanie uczestników zarówno w aspekcie muzycznym jak i treściowym. Uczestnicy są oceniani w czterech kategoriach: scholi, chórów, solistów i zespołów wokalno-instrumentalnych. W gronie jury XX festiwalu zasiadali: Kazimierz Firlej, Katarzyna Chabros, Grzegorz Koneczny, Anna Pacek, Maria Sikora, Zofia Górecka, Urszula Matejczuk pod przewodnictwem Roberta Ostapińskiego.

Po przeżyciach związanych z konkursowymi prezentacjami, uczestnicy wysłuchali koncertu gościa honorowego, którym był zespół Guadalupe z Lublina.

Po przesłuchaniach komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców. W kategorii schole I miejsce przypadło scholi „Soli Deo” z miejscowości Willkołaz, II – scholi „Fidelis” z Ludwina, a III otrzymała schola z parafii św. Jana Chrzciciela z Baranowa.

Laureatem w kategorii solistów została Katarzyna Mazurkiewicz ze Staszowa, II miejsce zajęła Magdalena Góźdź z Lublina, a na III miejscu uplasowała się Maria Kopińska z Nałęczowa.

Wśród chórów zwyciężył chór parafialny „Stella Maris” z parafii bł. bpa W. Gorala z Lublina, tuż za nim uplasował się chór parafialny z miejscowości Kopcie.Jubileuszowy Festiwal Pieśni Maryjnej Garbów - Cukrownia 2015

Wśród zespołów najlepiej zaprezentował się zespół „Cordis” z gimnazjum św. Stanisława Kostki z Lublina, II miejsce przyznano zespołowi „ Cantate Deo” z parafii M.B. Częstochowskiej z Ludwina, III miejsce ex aequo zajęły „Aniołki” z parafii św. Mikołaja z Lublina oraz zespół „ Elita” z parafii M.B. Fatimskiej  z Lublina.

Jury przyznało także wyróżnienie dla Martyny Turowskiej – perkusistki scholi „Aniołki” z Lublina.

W dwudziestu festiwalach łącznie uczestniczyło 3909 wykonawców.

W gronie sponsorów tegorocznego festiwalu znaleźli się: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Gminy w Garbowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, Firma „Rozpęd” z Garbowa, Hurtownia MN z Garbowa, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek” s.j. Woźniak i spółka z Nasutowa, piekarnia T. Drozda, Bank Spółdzielczy Niemce filia w Garbowie, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Garbowie, producent skoroszytów „File” z Garbowa. Jubileuszowy Festiwal Pieśni Maryjnej Garbów - Cukrownia 2015

Dla upamiętnienia poprzednich edycji na tę okoliczność została wydana II część bogato ilustrowanego albumu zawierającego historie festiwali.