Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Przegląd Kolęd 2015

Dnia 4 i 11 stycznia w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni odbył się VIII Gminno – Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek, którego głównym celem było ożywienie tradycji rodzinnego kolędowania, śpiewu zespołowego, wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży, poznawanie nieznanych i zapomnianych polskich kolęd oraz pastorałek niejednokrotnie przekazywanych z kantyczek a także prezentację efektów pracy młodych wykonawców i dorosłych.

Honorowy patronat nad przeglądem przejął Urząd Gminy w Garbowie, który jednocześnie ufundował nagrody.

Różnorodny repertuar tegorocznego przeglądu oraz ciekawe aranżacje muzyczne z pewnością pozostaną na długo w pamięci zgromadzonej publiczności.

Swoją obecnością zaszczycili przegląd wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej oraz zastępca wójta Małgorzata Sanaluta.

Ciekawe aranżacje wokalne i instrumentalne zaprezentowało 150 wykonawców. Zarówno występującym jak i publiczności udzieliła się w trakcie radosnego kolędowania prawdziwie magiczna atmosfera.

Uhonorowaniem zaangażowania uczestników i opiekunów były pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami.

Przegląd Kolęd i Pastorałek dostarczył nam wiele pozytywnych wrażeń i emocji oraz pozwolił oddkryć nowe talenty. Jak zawsze było pięknie, ciepło, radośnie i nastrojowo.