Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Zakończenie Roku Wiary

W niedzielę 24 listopada 2013r. w jedności z Kościołem diecezjalnym i powszechnym przeżywaliśmy uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, która jednocześnie była zakończeniem ogłoszonego 11 października 2012 r. przez papieża Benedykta XVI Roku Wiary.

W tym dniu podczas każdej Mszy św. Słowo Boże do wiernych głosił ks. dr Waldemar Głusiec – sekretarz Metropolity Lubelskiego.

Znakiem przyjęcia wiary było pokropienie wiernych wodą święconą, która przypomina nam obmycie wodą podczas chrztu św. Zaśpiewano również Credo, a po Komunii św. uroczyście zabrzmiał hymn: Te Deum laudamus – Ciebie Boga wysławiamy, jako dziękczynienie za błogosławiony czas kończącego się Roku Wiary.

Podczas celebracji zakończenia Roku Wiary podziękowaliśmy Bogu  za łaskę wiary, prosząc o dalsze pogłębienie naszej relacji z Bogiem.