Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Droga do M. Kębelskiej 2013

     W dniu 31 sierpnia o godzinie 10,00 z pod Kościoła Macierzyństwa N.M.P. w Garbowie – Cukrowni wyruszyła piesza pielgrzymka do Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy. Ponad 118 osób pragnęło w trudzie pielgrzymim, zanieść ukochanej mamie, swoje troski, kłopoty jakie doświadcza każdy, w swojej drodze życia. Śpiewając, modląc się i milcząc, szliśmy aby w oczach Matki i Jej Syna, odnaleźć  to wszystko, co jest najpiękniejsze najlepsze dla każdego z nas.

Pielgrzymka do Wąwolnicy z Garbowa - Cukrowni 2013Pielgrzymka do Wąwolnicy z Garbowa - Cukrowni 2013

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Droga do M. Kębelskiej 2013Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Droga do M. Kębelskiej 2013