Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wniebowzjęcie N.M.P. 2013

Dożynki w Parafii Garbów - Cukrownia 2013

Nawiązując do chrześcijańskiej tradycji, w uroczystość Wniebowzięcia NMP w parafii Garbów – Cukrownia obchodzono doroczne święto plonów. Dożynki – największe w roku święto gospodarskie rolników będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu.

W czwartek 15 sierpnia 2013 r., podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11.30 nasza wspólnota parafialna dziękowała Panu Bogu za tegoroczne plony. W odświętnej asyście przedstawiciele rolników wnieśli do kościoła wieńce dożynkowe i bochny chleba, by złożyć w ofierze jako dziękczynienie za tegoroczne plony. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Marian Szuba, który w swoim kazaniu zwrócił uwagę na wartość pracy rolnika, ogromne znaczenie ziemi oraz chleba. Zaznaczył, że to chleb jest owocem pracy rąk ludzkich i to właśnie chleb wybrał Pan Bóg na ofiarę ołtarza.Przekazując bochen chleba proboszczowi parafii starościna dożynek Ewa Zając odczytała wiersz, który napisała specjalnie na tą uroczystość:

Dożynki Parafialne w Garbowie - Cukrowni 2013

Przyszła dobra wiosna

Ziarno w polu siała

Słońce zaświeciło

Ziemię ozłociło

                    Rosną plony ziemi

                    Ręką Bożą poruszone

                   Złoci się już zagon żyta

                   Zbiór chleba się zbliża

Dożynki Parafialne w Garbowie - Cukrowni 2013

Poszli wszyscy juz do żniwa

I starzy i młodzi

Pan lud swój pobłogosławił

I chlebem obdarzył

                    Przyjmij Ojcze z nieba

                    Te nasze ofiary

                    Dzisiaj Tobie dziękujemy

                    Za tak wielkie dary

Dożynki Parafialne w Garbowie - Cukrowni 2013

Dzisiaj wieniec przynosimy

Z tych dorodnych kłosów

I ten duży bochen chleba

Wypieczony z troską

                    Drogi nasz proboszczu

                    Dziel ten chleb obficie

                    Aby kwitło w tej parafii

                    Samo Boże życie!

                                    Ewa Zając

Pod koniec Mszy św. kapłan pobłogosławił i poświęcił piękne, misternie wykonane wieńce dożynkowe oraz kwiaty, zboża, owoce i warzywa przyniesione przez wiernych.

Pierwszy wieniec reprezentował mieszkańców I części Przybysławic, a został wykonany przez: Halinę i Wiesława Sołygów, Krystynę i Henryka Mańków, Janinę i Krzysztofa Tytłaków oraz Barbarę Korczak.

Drugi wieniec reprezentował mieszkańców Przybysławic z części I, a został wykonany przez Ewę i Romana Zająców, Ewę Sylwesiuk, Grażynę Mazur i Henrykę Nakonieczną.

Trzeci wieniec był darem mieszkańców Zagród, a wykonały go: Władysław Szczepaniak, Małgorzata i Wojciech Leszek, Agnieszka Kozak, Wiesława Mazur, Zofia Górecka, Jolanta Tkaczyk, Krystyna Radzik, Renata Gajek i Ewa Kolibska.

Uczestnicząc we Mszy św. dożynkowej, dziękowaliśmy Bogu za to, co już od Niego otrzymaliśmy, modliliśmy się o dalsze błogosławieństwa i prosiliśmy Boga by łaską nagradzał wszystkich pracujących na roli.

 

Dożynki Parafialne w Garbowie - Cukrowni 2013