Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Misje Święte 2013

Niedziela 2 czerwca 2013 roku zapisała się w historii parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni i w parafiii wiernych jako dzień rozpoczęcia Misji świętych. Ostatnie misje miały tu miejsce 13 lat temu. Po misyjnych drogach prowadził nas ks. Maciej Moskwa Dyrektor Misji i Rekolekcji Księży Sercanów.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Misje Święte 2013

Intronizacja Bożego Serca to oddanie siebie do dyspozycji Pana Boga – tymi słowami Ojciec misjonarz rozpoczął swoją rekolekcyjną naukę. Pobudził naszą świadomość z korzyści wypływających z tych kilkudniowych spotkań z Bogiem. Pierwszego dnia było nabożeństwo błogosławienia dzieci przedszkolnych i niemowlaków

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Misje Święte 2013

Kolejne, następujące po sobie dni były czasem przybliżania treści związanych z kultem Najświętszego Serca Jezusowego. W poniedziałek ks. Maciej podkreślał, że jesteśmy ludźmi, którzy zdobywają świat, ale w tym świecie czujemy sie bezradni i coraz bardziej zagubieni. Bo pomimo tego, że przyjęliśmy chrzest, to tak często wyrzucamy Pana Boga ze swego serca…

„Kiedy zapominam o przykazaniach Bożych – wyrzucam Boga ze swego serca.

Jak nie mówię pacierza rano, wieczorem – wyrzucam Boga ze swego serca.

W niedziele i święta nie uczetniczę we Mszy św. – wyrzucam Boga ze swego serca.

Kłócę sie z rodzicami, dziećmi – wyrzucam Boga ze swego serca.

Kradnę – wyrzucam Boga ze swego serca.

Nadużywam daru mowy, języka – wyrzucam Boga ze swego serca.

Plotkuję, mówię nieprawdę – wyrzucam Boga ze swego serca.

Stąd potrzeba refleksji, potrzeba zastanowienia, potrzeba powrotu…”

We wtorek trwała modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne. Kolejny dzień to nabożeństwo za zmarłych i nabożeństwo przebłagnia za grzechy. Środa to dzień spowiedzi i nabożeństwo dla ludzi chorych i cierpiących z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych i błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem nad każdą osobą będącą na Mszy świętej.

Zaś w czwartek misjonarz zaprosił rodziny. W czasie Mszy św. miało miejsce odnowienie ślubów małżeńskich, wzajemnych więzi oraz podziękowanie sobie nawzajem i wzajemne wybaczenie krzywd. Rodzicom dziękowały również dzieci i młodzież. Ksiądz proboszcz przygotował dla par małżeńskich pamiątkowe obrazki. Po Apelu Jasnogórskim odbyło się nabożeństwo przy Krzyżu Misyjnym, zakończone przybiciem okolicznościowej tablicy na krzyżu misyjnym, a jednocześnie ucałowaniem krzyża przezco oddaniem czci Zbawicielowi który umarł za nas na krzyżu.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Misje Święte 2013

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Misje Święte 2013

Piątek to dzień zawarcia przymierza z Boskim Sercem Jezusa. Oddanie parafii i rodzin Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Po porannej Mszy św. ks. Maciej miał rozległy zawał, dlatego wieczorną naukę głosił ks. Stanisław Mleczko – SCJ. Tego dnia wszycy otrzymali błogosławieństwo misyjne a wierni będący w stanie łaski uświęcającej mogli uzyskać odpust zupełny.

Swoje spotkania miały również dzieci i młodzież. Każdy dzień zwieńczony był Apelem Jasnogórskim oraz nabożeństwem cerwcowym.

Misjonarze sercańscy wypracowali swój własny styl przepowiadania Słowa Bożego, który z czasem określono mianem „sercańskiego”. Ma on swe przełożenie na treścić głoszonych kazań, w których przewijała się tematyka miłości Jezusowego Serca, Jego kultu i adoracji wynagradzającej. Sposób przekazywania tych nauk, w prostych słowach, ale przenikających do głębi naszych serc, to ogromny dar Boży naszego nauczyciela na te misyjne dni.

Niedawno zmarły ks. Stanisław Kardynał Nagy w swoim testamencie napisał: „Jeżeli dumny jestem z czegoś w działalności Prowincji Polskiej, to z działalności misyjnej współbraci, których temat Najśw. Serca Pana Jezusa był naczelnym wątkiem ich kaznodziejstwa”. Do tych współbraci należał sercanin ks. Maciej Moskwa, który 18 czerwca w Lublinie zakończył swoją ziemską pielgrzymkę.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Misje Święte 2013

Nasze Misje święte przeszły do historii. Mam nadzieję, że zasiane ziarno będzie owocowało w naszej wspólnocie dobrymi plonami.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Misje Święte 2013