Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Szósty Przegląd Kolęd 2013

   Jednym z najważniejszych zwyczajów związanych z okresem świąt Bożego Narodzenia jest wspólne kolędowanie. Polacy śpiewają kolędy od wieków. Najstarszą z polskich pieśni bożonarodzeniowych jest ta zaczynająca się słowami „Zdrów bądź, Królu Anielski”, a pochodząca aż z 1424 roku! Kolęda to pierwotnie radosna pieśń noworoczna, która współcześnie przyjęła formę pieśni bożonarodzeniowej. Jej odmianą jest pastorałka, w która w odróżnieniu od kolędy ma świecki charakter.

   30 grudnia 2012 roku i 6 stycznia 2013 roku mieliśmy okazję posłuchać zarówno tych najstarszych staropolskich kolęd, jak i tych nowszych pastorałek, pieśni związanych z Bożym Narodzeniem.

   Wszystko to za sprawą zorganizowanego już po raz szósty w tym roku w parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni Gminno -Parafialnego przeglądu kolęd i pastorałek „Bóg się rodzi…”.

   Honorowy patronat nad przeglądem objęli ks. kan. Marian Szuba – proboszcz parafii w Garbowie – Cukrowni, Kazimierz Firlej – wójt Gminy Garbów oraz ks. Zenon Małyszek – proboszcz parafii w Garbowie.

   Głównym celem przeglądu jest pielęgnowanie bogatej obrzędowości okresu bożonarodzeniowego, popularyzacja śpiewania nieznanych i zapomnianych kolęd oraz pastorałek, a także prezentacja efektów pracy młodych wykonawców i ich nauczycieli. To budowanie kultury ducha wśród młodych a także propagowanie wartości kulturowo – estetycznych.

   W przeglądzie udział wzięło ponad 100 wykonawców w różnym wieku. Kolędy śpiewały zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjalnych: z Garbowa, Woli Przybysławskiej oraz Przybysławic.

   Swój dorobek zaprezentowało 5 solistek, jedna rodzina muzykująca, schola a także dwa zespoły dzieci grających kolędy na fletach. Uwieńczeniem I części przeglądu były jasełka „na wesoło…” w trzech odsłonach w wykonaniu dzieci i młodzieży Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. B. Prusa w Przybysławicach. Występ jak i oprawa muzyczna zostały przygotowane przez katechetki: Katarzynę Sałecką i Iwonę Skrętkowicz. Talenty aktorskie uczniów były przeogromne. Występ wywołał ogromne zainteresowanie wśród widzów i został nagrodzony gromkimi brawami. Natomiast II część zkończył przepiękny koncert w wykonaniu chóru parafialnego z parafii w Garbowie – Cukrowni w opracowaniu na cztery głosy.

   Nie zabrakło okolicznościowych dyplomów, upominków i słodkości dla każdego z uczestników. Poprzez wspólne śpiewanie kolęd artyści i publiczność stworzyli prawdziwie rodzinną atmosferę, którą trudno oddać słowami – trzeba posłuchać i pośpiewać, by zrozumieć!

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Szósty Przegląd Kolęd 2013

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Szósty Przegląd Kolęd 2013

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Szósty Przegląd Kolęd 2013

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Szósty Przegląd Kolęd 2013

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Szósty Przegląd Kolęd 2013