Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wizytacja i Odpust 2012

Wizytacja biskupia w parafii ukazuje, że Biskup jest fundamentem i znakiem jedności kościoła diecezjalnego i odywa się w każdej parafii co 5 lat. Stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami, wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, działającymi w parafii.

     Taką wizytację naszej parafii przeprowadził Ks. Biskup prof. dr hab. Józef Wróbel. Rozpoczął ją w niedzielę 14 października 2012 roku, kierując do wiernych podczas Mszy św. swe Pasterskie Słowo.

          Pasterz Diecezji rozpoczął wizytację od sprawowania Eucharystii o godz. 8.30, podczas której udzielił 53 osobom sakramentu bierzmowania.

Należy podkreślić, że uczniowie zostali dobrze przygotowani do przyjęcia tego sakramentu przez ks. kan. Mariana Szubę.

Na początku Eucharystii Ksiądz Proboszcz przywitał dostojnego gościa i krótko scharakteryzował życie parafii, podkreślając blaski i cienie naszej parafialnej rzeczywistości. Następnie rodzice młodzieży poprosili Ekscelencję o udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Po liturgii słowa i kazaniu Ks. Biskup udzielił młodzieży sakramentu bierzmowania. Młodzież przyjmowała go w wielkiej powadze i skupieniu.

Podczas ofiarowania bierzmowani złożyli dary, a wśród nich ufundowany kielich i patenę. Pod koniec Eucharystii Ks. Biskup poświęcił dary ołtarza oraz nowe ławki ufundowane do bocznej nawy kościoła, a nowo bierzmowani podziękowali Ekscelencji za modlitwę i udzielenie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Po porannej Mszy św. Ks. Biskup gościł na plebanii, gdzie spotkał się z kapłanami, radą parafialną i przedstawicielami poszczególnych grup parafialnych oraz dyrekcją Zespołu Szkół w Przybysławicach. Wszyscy dzielili się radościami i problemami, z którymi spotyka się parafia.

Wspólnota parafialna spotkała się ponownie z Pasterzem Diecezji o godz. 12.00 na uroczystej sumie odpustowej, której przewodniczył Ks. Biskup. Mszę św. odpustową uświetnił występ chóru parafialnego. Odpust zakończyła procesja z Najświętszym Sakramentem wokół świątyni.

W dniu poprzedzającym uroczystości odpustowe ks. kan. Marian Szuba odprawił Mszę św. na cmentarzu parafialnym.

Całość zakończyła wieczorna Eucharystia, podczas której Ks. Biskup wręczył dzieciom klas II, przygotowującym się do przyjęcia sakramentu I Komunii św. różańce.

Uwieńczeniem wizytacji było podziękowanie Ks. Biskupowi za przeprowadzenie wizytacji i umocnienie Słowem Bożym.

 

[nggallery id=12]