Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wielki Post 2012

Ecce Homo

       Środą Popielcową rozpoczęliśmy w Kościele czas Wielkiego Postu, czas przygotowania do najważniejszych Świąt chrześcijańskich, jakimi są Święta Zmartwychwstania Pańskiego. To swoisty czas wyjścia na pustynię, by uczyć się zmagania z pokusami i ich przezwyciężania; to czas wchodzenia na wysoką górę, by kontemplować przemienione oblicze Chrystusa; to w końcu czas spotkania z Miłosiernym Ojcem. Który oczekuje na każdego z nas, aby przytulić do swojego serca pełnego dobroci i miłości. Specjalnym czasem dla wspólnoty parafialnej są jednakże rekolekcje. To chwile zatrzymania się nad swoim życiem, podsumowania pewnych etapów rozwoju duchowego i wzmożonej modlitwy o łaskę wytrwania w dobrym. Mogliśmy tego doświadczyć w dniach 23 – 25 marca 2012 roku podczas przeżywania rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez ks. Marka Wisińskiego – kapelana Szpitala MSW i A w Lublinie. Po raz kolejny odbyła się także akcja na rzecz hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Na sprzedaż wystawiono ozdoby świąteczne wykonane przez Annę Ostapińską, Grażynę Kapicę, Marię Sikorę, Annę Sołdaj, Sabinę Krajewską, Ewę Walczak, Edytę i Piotra Opolskich, Annę Dudę, Annę Plechę, Wiesławę Schab, Agnieszkę Adamczyk, Marię Skoczylas, Ewelinę Jędrejek i Katarzynę Zarębę. Ze sprzedaży uzyskano sumę 1980 zł. Dni Wielkiego Tygodnia to czas nie tylko postu i smutku, ale także czas pokuty oraz refleksji nad sobą i relacjami z Bogiem. Apogeum religijnych uroczystości i związanych z nimi przeżyć duchowych przypada na tzw. Triduum Paschalne, które zaczyna się wieczorem w Wielki Czwartek, na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy, a kończy Zmartwychwstaniem Chrystusa w Wielką Niedzielę. Wielki Czwartek to dzień ustanowienia sakramentów Eucharystii i kapłaństwa. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej o godz. 17.00 dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii  Świętej odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Uroczystą Mszę św. koncelebrował ks. kan. Marian Szuba wraz z ks. Pawłem Batorym – doktorantem KUL. Liturgia miała charakter bardzo uroczysty, była dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Nie zabrakło życzeń dla kapłanów od przedstawicieli Parafii. Po Mszy św. wyruszyła procesja do ciemnicy. Tam rozpoczęliśmy adorację Najświętszego Sakramentu. Liturgię Wielkopiątkową rozpoczęliśmy nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Centrum tego dnia stanowiła Liturgia Męki Pańskiej, której przewodniczył ks. Marian Szuba. Opis męki Pańskiej odśpiewali Panowie Józef Zwolak, Józef Robak oraz Zbigniew Kolibski. Centralnym wydarzeniem liturgii wielkopiątkowej była adoracja Krzyża. Podczas tej Liturgii młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania otrzymała z rąk kapłana krzyże, które zostały zawieszone przez rodziców. Ostatnią częścią liturgii Wielkiego Piątku była procesja do Grobu Pańskiego, gdzie mogliśmy trwać na czuwaniu przez całą noc. W Wielką Sobotę do południa odbywało się święcenie pokarmów na wielkanocny stół. Wieczorem rozpoczęła się Wigilia Paschalna, która składa się następujących części:  Liturgia Światła,  Liturgia Słowa,  Liturgia Chrzcielna, Liturgia Eucharystyczna. Po udzielonej komunii monstrancję przeniesiono do Grobu Pańskiego. Wtedy rozległy się dźwięki pieśni Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Ten symboliczny gest zapowiedział nam Zmartwychwstanie Chrystusa, co zostanie ogłoszone uroczyście podczas procesji rezurekcyjnej. Radosnym śpiewem i dźwiękiem dzwonów o 6.00 rano rozpoczęła się Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. To co najważniejsze, to celebracja obrzędów charakterystycznych dla tych świętych dni, a tu dużą rolę odgrywa służba liturgiczna oraz strażacy, którzy pełnili honorową wartę przy Grobie Pańskim. I tym razem należą się im wyrazy uznania i wdzięczności za ich liczną obecność w poszczególne dni Triduum, posługę i świadectwo wiary, które wyraziło się choćby w czuwaniu przed Najświętszym sakramentem. Bogactwo treści zostało wyrażone w bogatej dekoracji wielkanocnej oraz pięknym śpiewie chóru parafialnego. Radość Wielkanocną w naszym kościele świętowali nie tylko parafianie, ale także liczni goście.

GALERIA ZDJĘĆ:

[nggallery id=6]