Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wielkanoc

Wędrówka ku Wielkanocy

       Jesteśmy po rekolekcjach… przed nami Wielkanoc… Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Głównym symbolem tego dnia jest palma, która ma przypominać o powitaniu Jezusa na przedmurzu Jerozolimy. Atmosfera Liturgii jest w tym dniu specyficzna. Dnia 16 marca 2008 roku, zgodnie z tradycją, wierni przynieśli do świątyni palmy, aby zaznaczyć swą radość spotkania z Chrystusem, jak to czynili mieszkańcy Jerozolimy dwa tysiące lat temu. Dzieci zaś przygotowały bogato udekorowane palmy, które zostały poświęcone na pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Liturgii Niedzieli Palmowej przewodniczył ks. kan. Marian Szuba a swoją pomocą służył ks. Paweł Batory – doktorant KUL. Asysta liturgiczna oraz licznie zgromadzeni parafianie uczestniczyli w uroczystej procesji i z pieśnią na ustach wychwalali Chrystusa. W czasie Eucharystii na uwagę zasłużyło wyjątkowe odśpiewanie Męki Chrystusa z podziałem na role, aby podkreślić dramaturgię i ekspresję wydarzeń, które rokrocznie zachwyca i zaskakuje wiernych. Wykonawcami byli: Józef Zwolak, Zbigniew Kolibski i Józef Robak. Dzień ten ma wymowę radosną, albowiem rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata. W Wielki czwartek Liturgia uobecnia Ostatnią Wieczerzę, ustanowienie przez Jezusa Eucharystii oraz Kapłaństwa służebnego. W naszym Kościele w tym dniu o godz. 17.00 była celebrowana przez ks. kan. Mariana Szubę Msza Św., zwana Mszą Św. Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. Po śpiewie „Chwała na wysokości Bogu…” zamilkły dzwony, a po komunii św. Najświętszy Sakrament został przeniesiony do Ciemnicy, upamiętniającej pojmanie Pana Jezusa. Procesji tej towarzyszył śpiew: „Sław języku tajemnicę…”, za który w tym dniu można otrzymać odpust zupełny na zwykłych warunkach. W Wielki Piątek w skupieniu i ciszy zgromadziliśmy się w Świątyni na sprawowaniu pamiątki Męki i Śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. Ceremonia Wielkiego Piątku rozpoczęła się o godz. 16.00 Drogą Krzyżową. Nabożeństwo Wielkopiątkowe pod przewodnictwem ks. Mariana Szuby rozpoczęliśmy Liturgią Słowa, w której naczelne miejsce zajął uroczyście odśpiewany opis Męki Pańskiej. Następnie wyjątkowo uroczysta modlitwa powszechna. Punktem szczytowym całej Liturgii była adoracja krzyża i wspólna komunia święta. Zgodnie ze zwyczajem, na zakończenie, Eucharystyczne Ciało Chrystusa zostało przeniesione w procesji do Grobu Pańskiego. Śpiewem Gorzkich Żali rozpoczęła się całonocna, zmianowa adoracja najświętszego Sakramentu. Czuwanie przy Bożym Grobie rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej, które pod czujnym okiem katechetki Katarzyny Sałeckiej przedstawiły montaż słowno – muzyczny. Dalszą część czuwania prowadziły poszczególne grupy parafialne. Wielka Sobota – to dzień spoczynku Jezusa w grobie. Trwaliśmy przy Grobie Pańskim w modlitewnej zadumie, skupieniu i poście. W naszej Świątyni oraz przy wyznaczonych kapliczkach na terenie parafii odbyło się święcenie pokarmów, które spożyliśmy w wielkanocną niedzielę. Wieczorem o godz. 17.00 rozpoczęła się Wigilia Paschalna. Przed Kościołem ks. Paweł Batory wraz z ks. Marianem Szubą w asyście ministrantów poświęcił ogień, od którego został odpalony paschał. Następnie kapłani wnieśli zapalony Paschał do pogrążonego w mroku Kościoła. Kolejnym etapem Liturgii było uroczyste orędzie wielkanocne, które odśpiewał ks. Paweł Batory. Po homilii kapłan poświęcił wodę chrzcielną zanurzając w niej trzykrotnie Paschał. Wierni odnowili przyrzeczenia chrzcielne wyrzekając się szatana i poświadczając wiarę w Boga Jedynego. Ostatnią częścią celebracji była Liturgia Eucharystyczna. Barwna procesja rezurekcyjna w niedzielny poranek o godz. 6.00, w której wzięły udział rzesze wiernych, zakończyła trwające od niedzieli palmowej misteria wielkotygodniowe. Świątynia wypełniona tłumem wiernych drżała od śpiewu „Zwycięzca śmierci…”. Oczywiście nie mogło zabraknąć pięknego śpiewu chóru parafialnego, który uświetnił poranek Zmartwychwstania Pańskiego. W ten sposób ogłosiliśmy światu:

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ!

 Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wielkanoc

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wielkanoc

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wielkanoc

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wielkanoc Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wielkanoc

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wielkanoc

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wielkanoc

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wielkanoc