Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wakacje 2011

Pocztówka z gór. Pieniny.

      Na początku wakacji 45- osobowa grupa dzieci z parafii p.w. .Macierzyństwa Marii Panny z Garbowa – Cukrowni, za sprawą swojego proboszcza ks. Kan. Mariana Szuby przebywała na koloniach w Jaworkach -Szczawnicy w Pieninach . Piękne to pasmo górskie o niepowtarzalnym uroku. Na bardzo małej przestrzeni 30 km2 podziwialiśmy wiele rozmaitych form krajobrazowych i olbrzymie bogactwo przyrody. Uczestnicy kolonii dużo zwiedzali. Zdobyliśmy Orlą Perć z Trzema Koronami i Sokolicą co wymagało od nas dużo wysiłku , ale dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń. Wszyscy zachwyciliśmy się spływem po pięknym Dunajcu i chociaż właściwy przełom Dunajca to w linii prostej 3 km, ale rzeka wydłuża swój bieg trzykrotnie do 9 km, tworząc 7 ostrych zakrętów, trzy zakola. W niektórych miejscach dno doliny ma tylko kilkanaście metrów szerokości, co powoduje gwałtowne zwiększenie prędkości wody. Strome wapienne zbocza wznoszące się od 300 do 500m ponad poziomem wody porasta unikalna roślinność. Spływ tratwami kierowanymi przez flisaków rozpoczął się w Sromowcach-Kątach, a kończył w Szczawnicy , która wzięła nazwę od wód mineralnych -szczaw wypływających spod góry Bryjarki. Na trasie wakacyjnych wędrówek znalazł się zamek w Czorsztynie wzniesiony w XIV w. przez Kazimierza Wielkiego oraz Niedzica – zamek, muzeum z zaporą wodną i elektrownią Zamki Czorsztyn i Niedzica położone na wysokich skałach pełniły funkcję twierdz granicznych, Czorsztyn dla Polski, Niedzica dla Węgier. Oprócz wycieczek i spacerów po Szczawnicy wyjeżdżaliśmy na Słowację do Vrbova, gdzie znajdują się gorące źródła lecznicze z siarką. W drodze powrotnej zwiedzaliśmy zamek Kezmarsky, oraz zamek w Starej Lubownej z XIII w. , z którego wieży podziwialiśmy widoki na Tatry i Trzy Korony w Pieninach. Na trasie naszych wędrówek znalazł się także Nowy Sącz z Bazyliką św. Małgorzaty oraz Sądeckim Parkiem Etnograficznym, w którym zwiedzaliśmy Lachy Sądeckie, budownictwo typowe dla wsi lachowskich z II połowy XIX w , izbę weselną z 1963 r. w której na weselu córki gospodarza gościł ówczesny Biskup K. Wojtyła późniejszy papież Jan Paweł II. W drewnianym kościele z Łosiny Dolnej p.w..Piotra i Pawła z 1793r Ks. Proboszcz odprawił nam Mszę św. Zwiedzaliśmy również Dwór Małopolski z Rdzawy k/ Bochni , Folwark i Chałupę Biedniacką z Lipnicy Wielkiej, Cerkiew wzniesioną w 1752r. Zwiedziliśmy także Stare Miasto a w nim piękny rynek i ratusz . Byliśmy w Starym Sączu zobaczyliśmy Ołtarz papieski 1998r, oraz muzeum Jana Pawła II z wieloma eksponatami związanymi z jego osobą Klasztor Klarysek z Kościołem św. Kingi i muzeum Mieszkaliśmy w Jaworkach – dawnej wsi łemkowskiej, gdzie znajduje się punkt wyjścia do wąwozu Homole i na górę Wysoką. Wąwóz nas zauroczył, jest głęboko wcięty w kształcie litery V wyżłobiony przez górski potok, straszy skalnymi urwiskami. Dnem wąwozu płynie wartki potok Kamionka tworzący kaskady i małe wodospady. Jedną z tajemnic wąwozu stanowią bloki wapienne zwane ”Kamiennymi Księgami”. Idąc wąwozem doszliśmy Jeniryskich Skał. Chodziliśmy także do doliny Białej Wody i wspinaliśmy się na “Wysoką Górę”, gdzie spotkaliśmy tysiące owiec wypasających się na zboczach góry. Pogodne wieczory wypełniały spotkania integracyjne połączone z dyskotekami. Czas pobytu w najpiękniejszych górach szybko minął pośród zabaw połączonych z poznawaniem piękna i historii ojczyzny. Jak podkreśla organizator kolonii ks. Kan. M .Szuba wszystkie wspaniałe chwile były owocem jego pracy i wychowawców Zofii Góreckiej , Małgorzaty Leszek, oraz życzliwości wielu instytucji i osób /Urzędu Gminy w Garbowie , Ośrodka Pomocy Społecznej w Garbowie ,firmy “Cisowianka”, Materna z Łopatek/ za co wszyscy z serca dziękują.

 Zofia Górecka

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wakacje 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wakacje 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Wakacje 2011