Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała

      Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – czyli Boże Ciało – gromadzi nas po to, byśmy mogli wspólnie dziękować Bogu i chwalić go za dar Jezusa, który pozostał z nami – jest obecny w swoim Ciele i swej Krwi. Uroczystość ta przypomina nam także, że Pan jest zawsze blisko nas. W tym roku Kościół Katolicki obchodził święto ku czci Najświętszego Sakramentu 22 maja. „Twoja cześć chwała, nasz wieczny Panie, na wieczne czasy niech nie ustanie…”. Z XVII – to wieczną pieśnią ku czci Najświętszego Sakramentu, tradycyjnie jak każdego roku w Uroczystość Bożego Ciała zgromadziliśmy się aby uczcić i uwielbić Chrystusa Pana ukrytego pod postacią Eucharystyczną. Świętowanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 10.00, koncelebrowaną przez ks. kan. Mariana Szubę i ks. Grzegorza Guziora doktoranta KUL, który jednocześnie wygłosił homilię. Po Mszy Świętej wraz z ludem wiernym wyruszyliśmy z procesją do czterech ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców poszczególnych części parafii. Liczny udział wiernych obrazuje jak bardzo Kult Eucharystii bliski jest sercu wiernych a także jak potrzebny jest ten pokarm dzisiejszemu człowiekowi. Wierni, zgodnie z tradycją nieśli feretrony, chorągwie kościelne, poduszki, sztandary cechowe, a dziewczynki pierwszokomunijne sypały kwiaty. Uroczystości towarzyszył wonny dym kadzidła, bicie dzwonów oraz śpiew pieśni eucharystycznych. Na trasie procesji przygotowano cztery piękne ołtarze, przy których zostały odczytane fragmenty Ewangelii; również w oknach poszczególnych domów czy mieszkań można było dostrzec przygotowane z tej okazji dekoracje. W tej manifestacji naszej wiary brali udział: starsi, młodzież i dzieci – co ukazują zdjęcia; Na zakończenie ksiądz proboszcz podziękował za tak piękne przygotowanie uroczystości a jednocześnie zachęcił do udziału we Mszy św. i procesji przez kolejne dni oktawy. Dla katolików udział w procesjach staje się w dniu święta Ciała i Krwi Pańskiej prawdziwym wyznaniem wiary. W oktawę Bożego Ciała Mszę Św. o godz. 17.00 celebrował ks. kan. Marian Szuba. Następnie odbyła się, krótszą trasą po osiedlu, procesja do czterech ołtarzy przygotowanych przez mieszkańców bloków. Po procesji i błogosławieństwie eucharystycznym kapłan błogosławił i poświęcił przyniesione przez wiernych wianki splecione z kwiatów i ziół leczniczych. Lud wraz z kapłanem prosił Boga, aby swą wszechmocną opieką otaczał pola, łąki i lasy, strzegł przed zatruciem i zniszczeniem oraz pozwolił im wydać obfite owoce i plony.

 Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Uroczystość Bożego Ciała

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Uroczystość Bożego Ciała

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Uroczystość Bożego Ciała

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Uroczystość Bożego Ciała

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Uroczystość Bożego Ciała

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Uroczystość Bożego Ciała