Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Święta

Magia Świąt

      Magia Świąt Bożego Narodzenia może trwać dłużej dzięki zwyczajom i obrzędom świątecznym. Kolędowanie, szopki, spotkania opłatkowe, jasełka sprawiają bardzo radosną atmosferę.

     Tajemnica Objawienia Pańskiego dnia 6 stycznia 2008 roku w naszej Świątyni pogłębiona została przez misterium, które przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Przybysławicach pod opieką katechetek: Katarzyny Sałeckiej oraz Iwony Michel.

     Jasełka w bogatej scenerii teatralnej ukazały tajemnicę przychodzenia Boga do współczesnego człowieka. Przedstawienie wzbudziło przekonanie o niegasnącej miłości Boga, wraz z narodzeniem Którego, w każdym człowieku powstają: nadzieja i miłość.
Młodzi aktorzy perfekcyjnie opanowali role, stworzyli plastyczne, wyraźne postacie. Dzięki znakomitej grze ukazali przesłanie „Jasełka.”

       Licznie zgromadzeni wierni w wielkim zamyśleniu przyjmowali przekazywane przez dzieci treści ewangeliczne, nagradzając na koniec spektaklu gromkimi brawami młodych wykonawców. Wzruszenie, radość – to najlepsza nagroda dla wszystkich, którzy przyczynili się do zorganizowania i wystawienia jasełek.

       W niedzielę 13 stycznia odbyło się spotkanie opłatkowe dla Rady Parafialnej i chóru parafialnego. Rozpoczęło się Mszą Św. o godz. 16.00. Następnie grupy parafialne udały się do domu parafialnego, gdzie wraz z ks. proboszczem podzielili się opłatkiem. Tego wieczoru nie zabrakło kolęd, które są nieodzownym elementem bożonarodzeniowego świętowania.
Wspólne dzielenie się opłatkiem zostało także zorganizowane dla grup działających w parafii: Akcji Katolickiej, Apostolstwa Modlitwy, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i kółek różańcowych.

       Ufam, że tak wiele dobrych słów i życzeń wypowiedzianych wobec siebie, owocować będzie prawdziwą miłością w codziennym życiu osobistym i parafialnym.

       Karnawał to czas zabaw, więc podtrzymując tradycję karnawałową bali i zabaw, lecz przede wszystkim wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci Parafia, KSM oraz Akcja Katolicka zorganizowała bal naszym „maluchom”. Był on nie tylko okazją do zabawy przy muzyce ale i integracji grup: maluchów i starszaków. Bal karnawałowy maluchów,to prawdziwa kraina baśni i eksplozja radości w tańcu przy porywających rytmach oczywiście z poczęstunkiem, którego sponsorami była Hurtownia NM z Garbowa i piekarnia Pana Drozda.
W karnawałowej zabawie wzięło udział ponad 60 dzieci wraz z opiekunami.
To ważny czynnik w wychowaniu dzieci, w kształtowaniu ich postaw prospołecznych, umożliwiający rozwijanie kultury współżycia w grupie.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Święta

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Święta

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Święta

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Święta