Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Święta Bożego Narodzenia

     Okres Narodzenia Pańskiego jest nie tylko pamiątka przyjścia Zbawiciela. Jest przede wszystkim wspomnieniem i przeżywaniem Tajemnicy Objawienia. W tym czasie pomocą w parafii służył Ojciec Józef Gąsik – misjonarz pracujący w Kongo. W tradycji polskiej czas Bożego Narodzenia jest bardzo bogaty. Tak też jest w naszej parafii. Dnia 4 stycznia 2009 roku po Mszy Św. o godz. 11.30 odbyły się jasełka pt.: „ Nie było miejsca dla Ciebie…” przygotowane przez katechetki: Katarzynę Skałecką i Iwonę Skrętkowicz. Okazją do wspólnego przeżywania wyjątkowego nastroju Świąt Bożego Narodzenia były także spotkania opłatkowe, którym towarzyszyły kolędy, pastorałki, życzenia i świąteczna atmosfera. Przy wigilijnym stole była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych z nadchodzącym rokiem. W naszej parafii odbyły się spotkania opłatkowe: dnia 4 stycznia dla Rady Parafialnej i chóru, 11 stycznia dla kółek różańcowych, Akcji Katolickiej, Apostolstwa Modlitwy, KSM, ministrantów i lektorów. Dla dzieci z naszej parafii tuż przed feriami zimowymi odbył się bal karnawałowy. Imprezę tę organizowała Rada Parafialna, KSM oraz Akcja Katolicka. Głównym wodzirejem był oczywiście ks. Marian Szuba. Również z inicjatywy ks. proboszcza w ramach konkursu na najlepszą i najpiękniejszą szopkę Bożonarodzeniową dzieci klas II Szkoły Podstawowej wykonały 27 prac. Celem tego konkursu jest kontynuowanie tradycji i obyczajowości, które łączą się ze Świętami Bożego Narodzenia, wzbudzanie tęsknoty do ciepła rodzinnego domu, szczęścia i spokoju. Najpiękniejsze z nich zostały uhonorowane ufundowanymi przez ks. Mariana Szubę nagrodami.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Święta Bożego Narodzenia

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Święta Bożego Narodzenia

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Święta Bożego Narodzenia

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Święta Bożego Narodzenia