Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Relikwie J.M. Vianney

Św. Jan Maria Vianney

        „Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca jest największym skarbem, jaki dobry Bóg może dać parafii i jednym z najcenniejszych darów Boga i Jego miłosierdzia.” Św. Jan Maria Vianney W sobotę, 6 lutego 2010 roku nasza parafia przeżywała uroczystość nawiedzenia relikwii św. Jana Marii Vianneya, patrona proboszczów, a od czerwca 2009 roku, decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, szczególnego orędownika wszystkich kapłanów. W naszym Kościele, po każdej Eucharystii mogliśmy wsiąść udział w nabożeństwie ku czci świętego proboszcza z Ars i ucałować Jego relikwie. Peregrynujące relikwie pochodzą z parafii pw. św. Jana Marii Vianneya w Polichnie i wędrują po lubelskiej archidiecezji od października 2009 roku. Ostatnie świątynie przyjmą relikwie świętego w czerwcu br. Obecność relikwii w naszej parafii zgromadziła wielu ludzi, którzy pragnęli modlić się o świętość kapłanów a także o nowe powołania kapłańskie i misyjne. Dziękujemy Panu Bogu za ten czas łaski poprzez obecność świętego kapłana z Ars w naszej garbowskiej świątyni w Jego relikwiach. Jednocześnie prosimy przez wstawiennictwo świętego z Ars: „Święty Janie Mario Vianneyu, z podziwem wspominamy Twoje oderwanie się od rzeczy doczesnych, głęboką pokorę i akceptację upokorzeń, Twoje męstwo w przeciwnościach i aktach szatana; Twoje współczucie dla wszystkich ludzi, zwłaszcza dla chorych, ubogich i grzeszników. Przyjdź z pomocą kapłanom z naszej parafii w dążeniu do nabycia tych cnót, którymi Ty na co dzień żyłeś, tak aby mogli stać się kapłanami według Bożego serca.”

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Relikwie J.M. Vianney