Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rekolekcje wielkopostne

Quo vadis, Domine

       Środa Popielcowa rozpoczyna liturgiczny okres Wielkiego Postu, który trwa 40 dni. Przygotowuje nas on do dobrego przeżycia uroczystości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W czasie Mszy św. kapłan święci popiół przygotowany z gałązek palm poświęconych w roku poprzednim i posypuje nim głowy wierzących. Do pokutnego okresu nawiązują także słowa księdza, przy posypywaniu głów – „Pamiętaj, prochem jesteś i w proch się obrócisz” i – znacznie częściej obecnie słyszane „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. „Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak wasze serca, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy i miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości…” JI 2, 12-18. Istotą Wielkiego Postu jest autentyczne nawrócenie serca. Wiąże się to z pojednaniem z Bogiem. Wielki Post w Kościele katolickim to także czas przygotowań poprzez rekolekcje i spowiedź do największego święta w całym roku liturgicznym – Zmartwychwstania Pańskiego, czyli Świąt Wielkanocnych. W tym roku do pełnego przeżywania tajemnicy Śmierci i Zmartychwstania Pańskiego przygotowywał nas, podczas rekolekcji wielkopostnych, ks. Emil Nazarowicz – rektor kościoła pw. św. Boromeusza w Nałęczowie. Wielki Tydzień otwiera Niedziela Palmowa. Liturgia Niedzieli Palmowej opiera się na dwóch różnych momentach. Radosnym i triumfalnym wjeździe Jezusa do Jerozolimy oraz podniosłym i wzruszającym śpiewie Męki Pańskiej w miejsce Ewangelii. Radosne Hosanna, bazie, gałązki palmowe, wiwaty na cześć Chrystusa wstępującego jako król do Jerozolimy – są treścią tej jedynej w swoim niepowtarzalnym pięknie niedzieli. Obchody Niedzieli Palmowej w naszej parafii rozpoczęły się od poświęcenia przyniesionych palm oraz uroczystej procesji. Męka Pańska została odśpiewana przez czterech członków parafialnego chóru. Tego dnia również został poświęcony nowy krzyż ufundowany z inicjatywy ks proboszcza, który jednocześnie był współdarczyńcą wraz z Mirosławem Mrozem z Przybysławic, który był wykonawcą. Najważniejszym obchodem liturgicznym Wielkiego Tygodnia jest Triduum Paschalne. W liturgii uobecnia się tajemnica męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Przedpołudniowa Msza św. w Wielki Czwartek jest wyjątkowa, ponieważ w czasie jej trwania zostają poświęcone oleje liturgiczne dla całej diecezji. W naszej parafii obchody Triduum Paschalnego rozpoczęliśmy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, która odbyła się o godz. 17.00 i przeniosła nas do Wieczernika, gdzie Chrystus ustanowił ofiarę Eucharystyczną i Sakrament Kapłaństwa. Liturgia tego dnia upamiętniała wydarzenia Eucharystii podczas Ostatniej Wieczerzy. Po Komunii św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy – miejsca, gdzie parafianie mogli w ciszy adorować Jezusa oczekującego na przyjęcie męki. Dzieci przygotowujące się do przyjęcia sakramentu Eucharystii podczas tej Mszy św. wraz z rodzicami i rodzicami chrzestnymi odnowiły przyrzeczenia chrzcielne. Dzieci dziękowały także swoim rodzicom za ich obecność w życiu, postawioną na drodze do Boga. Przed zakończeniem Mszy św. przedstawiciele poszczególnych grup parafialnych złożyli życzenia kapłanom koncelebrującym Euchsrystię. Sens Wielkiego Piątku uwydatnia liturgia wielkopiątkowa, na którą parafianie zebrali się o godz. 16.00. Na początku wierni zgromadzeni w kościele przebyli stacje drogi krzyżowej. Liturgia rozpoczęła się od wejścia ministarantów i kapłanów: ks. Mariana Szuby wraz z ks. Pawłem Batorym, którzy upadli na twarz przed ołtarzem na znak ukorzenia. Następnym punktem była liturgia Słowa z odśpiewaniem Męki Pańskiej oraz śpiew 10 wezwań modlitwy powszechnej. Potem nastąpiła adoracja krzyża – oddanie czci ukrzyżowanemu Panu przez wszystkich wiernych. Młodzież przygotowująca się do przyjęcia sakramentu bierzmowania w obecności rodziców otrzymała poświęcone przez kapłana krzyże. Po skończonej liturgii i przeniesieniu Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego nasza wspólnota trwała w całonocnej adoracji. Wartę przy grobie pełnili strażnicy, modlili się także ministranci. W Wielką Sobotę do południa można było poświęcić pokarmy na stół wielkanocny. Liturgię Światła Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy o godz. 17.00. Z ogniska rozpalonego przed kościołem ksiądz proboszcz zapalił paschał, który wniósł do świątyni spowitej mrokiem, aby potem zostały zapalone wszystkie światła.Po chwili zabrzmiało radosne orędzie wielkanocne – Exsultet. Liturgia Wigilii Paschalenj przypomniała nam przyjęty przez nas chrzest i zmartwychwstanie Chrystusa. W Niedzielę Zmartwychwstania Jezusa o godz. 6.00 rozbrzmiały dzwony obwieszczając wszystkim triumf życia nad śmiercią, dobra nad złem, Chrystusa nad szatanem. Jak każe wiekowa tradycja zasiedliśmy tego poranka do świątecznego stołu, gdzie paschalny baranek przypomniał Ofiarę Chrystusa, a wielkanocne jajko było symbolem nowego życia w Jezusie Zmartwychwstałym.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Rekolekcje wielkopostne

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Rekolekcje wielkopostne Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Rekolekcje wielkopostne