Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Rekolekcje Wielkopostne

Czas dla ducha

      Przez bramę Środy Popielcowej wchodzimy w czas Wielkiego Postu. Rozpoczynamy posypaniem głowy popiołem. Ceremonia ta oznacza to, co dokonuje się w naszych duszach, w nas idących ścieżką wiodącą do wewnętrznego nawrócenia, rozpalenia naszego wnętrza. Aby roztropnie spojrzeć na swoje życie, aby w tym wirze świata się zatrzymać, zanurzyć w sercu słowa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię pomogły nam rekolekcje wielkopostne prowadzone przez ks. Tomasza Mamełkę – doktoranta filozofii z KUL, które odbywały się w dniach 6 – 9.03.2008 roku. Dla parafian był to szczególny i wyjątkowy czas w roku liturgicznym kościoła. To czas próby, czas lekcji i nauk, podczas których mogliśmy uczyć się roztropności, mądrości ducha i mieliśmy okazję stać się lepszymi. Rekolekcje są znanym aktem pokutnym w kościele od wieków – aktem duchowych ćwiczeń. Każdemu z nas była dana możność odbycia rekolekcji kojących i cichych, gdzie pokarm duchowy podany był w mądrze odmierzonych dawkach, co pozwoliło każdemu z nas nie odrywać się od koniecznych zajęć codziennych i nie zobowiązywało do życia pustelniczego. Nabożeństwem Pasyjnym, które jest nierozłącznie związane z przeżywaniem Wielkiego Postu oraz formą czci i adoracji Chrystusowej Męki jest Droga Krzyżowa. Już po raz kolejny, podczas trwania rekolekcji, w piątek, odbyła się Droga Krzyżowa po osiedlu. To publiczna modlitwa i manifestacja naszej wiary i przynależności do cierpiącego Jezusa wśród starszych, młodzieży i dzieci, którzy na swych ramionach poszczególnymi stanami nieśli krzyż. Rozważania do poszczególnych stacji były ubogacone śpiewem pieśni nawiązujących do tajemnicy Męki Pańskiej i Odkupienia. To Pasyjne wyjątkowe Nabożeństwo stanowiło również dobre przygotowanie się do Sakramentu Pokuty, z którego wierni mogli skorzystać dnia następnego. Na zakończenie rekolekcji Ksiądz Rekolekcjonista udzielił licznie zgromadzonym wiernym odpustu zupełnego.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Rekolekcje Wielkopostne Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Rekolekcje Wielkopostne

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Rekolekcje Wielkopostne

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Rekolekcje Wielkopostne