Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Modernizacja świątyni

Modernizacja kościoła

      W związku z uzyskaniem funduszy ze sprzedaży mieszkania będącego własnością parafii i z inicjatywy ks. proboszcza Mariana Szuby oraz dzięki jego wielkim staraniom i zaangażowaniu oraz akceptacji przez Radę Parafialną została jednomyślnie podjęta decyzja o modernizacji Kościoła. Według projektu architekta Andrzeja Dzierżyca z Garbowa został wykonany marmurowy podest wraz z nową mensą ołtarzową, ambonką i podstawą pod tabernakulum. Wykonawcą tegoż dzieła była firma GRAN-WOS Pana Eugeniusza Wosia z Kazimierzówki. W dalszej części prac w środkowej części Kościoła położona na posadzce terakota została zastąpiona granitem. Już dzięki tym pracom nasza świątynia wiele zyskała pod względem estetycznym, a wnętrze Kościoła nabrało przez to pięknego i dostojnego wyglądu. Kolejny etap modernizacji to wymiana stolarki okiennej polegająca na montażu nowych okien aluminiowych, które zostaną uzupełnione o witraże z postaciami Matki Bożej. Projektodawcą jest mgr inż. Krzysztof Król z Lublina, a wykonawcą firma VICON z Gdyni. Nowe okna spełniają wymagania w zakresie izolacyjności cieplnej i szczelności stolarki otworowej. Zwieńczeniem zaplanowanych prac było malowanie ścian Kościoła, które rozpoczęto 2 czerwca 2008 roku. Malowanie było możliwe dzięki wysiłkowi i poświęceniu niektórych gorliwych parafian: Andrzej Młotkowski, Wojciech Finkowski, Krystyna Mańko, Krystyna Zarzeka, Krystyna Woch, Sabina Krajewska, Elżbieta i Ryszard Zaręba, Kazimiera Krajewska, Cecylia Rojek, Zofia Gorczyca, Zofia Wójtowicz, Adam Walczak. Prace malarskie zostały wykonane w ciągu jednego tygodnia. Dzięki tej pracy Kościół na nowo zajaśniał pięknem i estetyką wnętrza. Po wielu tygodniach żmudnej i rzetelnej pracy powstało dzieło, które zachwyciło swoim imponującym wyglądem. Witraże od wieków zdobią obiekty sakralne a ich historia sięga średniowiecza. W naszej świątyni nowo zamontowane witraże znajdujące się w oknach Kościoła tworzą cykl Maryjny. Przedstawiona została na nich: Matka Boża z Lourdes, M. B. Ostrobramska, M. B. Fatimska, M. B. Objawiająca Cudowny Medalik, M. B. Macierzyństwa, M.B. Siewna, M. B. Najświętszego Serca. Dwa witraże zostały zakupione z indywidualnych ofiar. Jeden z nich przedstawiający Matkę Bożą Wspomożycielkę Wiernych – ufundowany został jako dar parafian z ofiar składanych indywidualnie, a drugi przedstawiający Matkę Bożą Kębelską ufundowany jako wotum ks. proboszcza Mariana Szuby za dar 25. lecia kapłaństwa.

  Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Modernizacja świątyni