Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Mikołaj

      Nie znamy wielu faktów z życia Św. Mikołaja. Ten jednak brak uzupełnia bogata tradycja pisana legendą i wiarą ludu. Wizyta Św. Mikołaja to zapowiedź, ze Boże Narodzenie jest już blisko. W naszej wspólnocie parafialnej już 5 grudnia 2007 roku gościliśmy Św. Mikołaja, który dotarł do nas po wieczornej Mszy Św. Każde dziecko z ciekawością, a czasem może ze strachem w oczach spoglądało na drzwi wejściowe Kościoła. Dzieciaki śpiewem i wierszami przywitały niecodziennego gościa. Później było rozdawanie paczek, przy czym Mikołaj zadawał dzieciom pytania i rozmawiał z nimi. Mikołaj wyglądał niezwykle poważnie z długą siwą brodą, z workiem na plecach i pastorałem w ręce. Trzeba było widzieć szczęśliwe buzie dzieci, albo ich zdziwione miny, kiedy odbierały swoje dary. Zgodnie ze słowami Św. Pawła, który stwierdza, że lepszą rzeczą jest dawać aniżeli brać, wieczór Św. Mikołaja jest okazją dla wielu miłych niespodzianek i wzajemnego obdarowywania. Dopóki Św. Mikołaj będzie w nas samych, dopóty trwać będzie ten piękny, chrześcijański obyczaj.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Mikołaj

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Mikołaj