Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kolędowanie

Kolędować Małemu …

        W kolejne dwie niedziele 23 i 30 stycznia 2011 roku po Mszy św. o godz. 16.00 w naszej parafii odbywał się IV Gminno-Parafialny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wśród gości przybyłych była Małgorzata Sanaluta, zastępca wójta i Katarzyna Chabros, radna Gminy Garbów. W przeglądzie udział wzięło ponad 150 wykonawców w różnym wieku. Kolędy śpiewały zespoły ze szkół podstawowych i gimnazjalnych: z Borkowa, Garbowa, Przybysławic, jedna rodzina muzykująca, 4 solistów i chór. Gościnnie wystąpiła grupa dzieci i rodziców z Lesiec, która przedstawiła jasełka. Słuchacze mieli też możliwość wysłuchania kolęd w wykonaniu chóru parafialnego z tutejszej parafii, który zaprezentował kolędy a capella w opracowaniu na chór mieszany pod kierunkiem organisty Grzegorza Konecznego. Na zakończenie Przeglądu wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i paczki ze słodyczami. Nad organizacją czuwał ks. kan. Marian Szuba, a przegląd prowadziła Anna Michalska. Honorowy patronat nad Przeglądem sprawują: proboszcz parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni ks. kan. Marian Szuba, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego ks. kan. Kazimierz Podstawka oraz wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej. Głównymi sponsorami był Urząd Gminy w Garbowie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie. Dziękujemy ks. Proboszczowi za kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych zawartych w pięknych polskich kolędach i pastorałkach. Jestem pod wrażeniem tego, co prezentują wykonawcy. I ci najmłodsi, którzy robią to bardzo szczerze, bardzo naturalnie i ci, którzy są ukształtowanymi wokalistami. To wszystko składa się na piękny koncert, który podtrzymuje w nas świąteczny nastrój.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Kolędowanie

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Kolędowanie

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Kolędowanie