Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kolędować Małemu

Kolędować Małemu

        W sobotę 10 stycznia 2009 roku od godz. 9.30 w naszej parafii odbył się II Gminno-Parafialny przegląd jasełek, kolęd i pastorałek, któremu towarzyszyły słowa kolędy „Gdy śliczna Panna Syna kołysała…” Organizatorami przeglądu, w którym uczestniczyło ponad 160 osób były Rady Duszpasterskie z parafii w Garbowie oraz w Garbowie-Cukrowni. Już po raz drugi celem spotkania było pielęgnowanie bogatej obrzędowości okresu bożonarodzeniowego, popularyzacja śpiewania kolęd i pastorałek a także integracja opiekunów i uczestników poprzez działalność artystyczną oraz stworzenie możliwości prezentacji dorobku artystycznego dzieci i młodzieży. Przegląd to przede wszystkim budowanie kultury ducha wśród młodych ludzi. Honorowy patronat nad spotkaniem sprawowali: proboszcz parafii pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni ks. kan. Marian Szuba, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Garbowie ks. kan. Kazimierz Podstawka oraz wójt Gminy Garbów – Kazimierz Firlej. Gościliśmy również przedstawicielki Rady Duszpasterskiej w Garbowie: Ninę Bartoszcze-Wylaź oraz Katarzynę Chabros. Sponsorami przeglądu był Urząd Gmniny w Garbowie oraz parafia pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni Warsztat artystyczny uczestników, zaangażowanie i rezultaty pracy oceniało jury w składzie: Anna Sanaluta z-ca wójta Gminy Garbów, Anna Pacek z-ca dyr. Szkoły Podstawowej w Przybysławicach, Maria Sikora, Zofia Górecka, Urszula Matejczuk i Grzegorz Koneczny (przewodniczący). Choć nadrzędnym celem przeglądu nie była rywalizacja to występy uczestników oceniane były w dwóch kategoriach jasełek oraz kolęd i pastorałek, a ogłoszenie wyników wzbudziło sporo emocji. Wspaniałe pamiątkowe puchary z logo, dyplomy i nagrody z rąk ks. kan. Mariana Szuby oraz wójta Gminy Garbów odebrali: w kategorii jasełek za zajęcie I miejsca młodzi aktorzy z Zespołu Szkół w Przybysławicach za inscenizację jasełek pt.: „Nie było miejsca dla Ciebie”, II miejsce przyznano wykonawcom ze Szkoły Podstawowej w Woli Przybysławskiej za jasełka pt.: „Oddajmy pokłon Panu” zaś na III miejscu uplasowali się wykonawcy jasełek pt.: „Cicha noc” ze Szkoły Podstawowej w Bogucinie. Wśród wykonawców kolęd i pastorałek I miejsce wyśpiewali uczestnicy z Zespołu Szkół w Garbowie za koncert kolęd w języku angielskim, II miejsce przypadło Publicznemu Gimnazjum w Przybysławicach za koncert kolęd w języku polskim, niemieckim, angielskim oraz rosyjskim, natomiast III miejsce zajęła młodzież z Publicznego Gimnazjum w Przybysławicach. W grudniu 1996 roku Jan Paweł II mówił: „Trzeba, ażebyście tego bogactwa nie zagubili, abyście śpiewali kolędy, rozmyślali nad tym, co one mówią, nad całą ich treścią i byście w nich odnajdywali prawdę o miłości Boga, który dla nas stał się człowiekiem”. Dlatego niezmiernie cieszy mnie fakt, że te piękne melodie-pełne najgłębszych uczuć i proste słowa-pełne najgłębszych treści, które towarzyszą nam niemal od kolebki w najpiękniejszym i najbardziej rodzinnym okresie Świąt Bożego Narodzenia zagościły właśnie w Parafii pod jakże wymownym wezwaniem Macierzyństwa Najświętszej Maryi Panny.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Kolędować Małemu

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Kolędować Małemu

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Kolędować Małemu

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Kolędować Małemu

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Kolędować Małemu