Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Festiwal Pieśni Maryjnej

Świętość nie musi być nudna

        Kto dobrze śpiewa, ten podwójnie się modli. Wiedzą o tym wykonawcy tegorocznego XIV Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria”, który odbył się 30 maja 2009 roku w Garbowie – Cukrowni. Kolejny festiwal, rozpoczęty przez ks. kan. Mariana Szubę Litanią Loretańską festiwal, stał się szczególną modlitwą, wyśpiewaną przez ponad dwustu wykonawców prezentujących wiele ciekawych, nowych aranżacji. Organizatorami festiwalu są parafia pw. Macierzyństwa NMP oraz młodzież parafii w Garbowie – Cukrowni pod kierownictwem głównego pomysłodawcy, proboszcza parafii ks. Mariana Szuby. Garbowski festiwal stanowi jedną z cegiełek w budowie cywilizacji przyszłości, cywilizacji miłości i braterstwa, kieruje uwagę na piękno muzyki i elementarne wartości kultury chrześcijańskiej. Jest też manifestacją siły ludzkiego ducha, wiary umiłowania polskiej pieśni religijnej, wielkiej czci do Maryi. Każdy z wykonawców prezentujący dwa lub trzy utwory sakralne, w tym jeden o tematyce Maryjnej był oceniany przez jury w składzie: Małgorzata Sanaluta, Anna Pacek, Urszula Matejczuk, Zofia Górecka, Maria Sikora pod przewodnictwem Grzegorza Konecznego. Jury oceniało dykcję, emisję głosu, aranżację utworów, przygotowanie sceniczne, wrażenia ogólne, a po przesłuchaniu wyłoniło zwycięzców. W kategorii schole I miejsce zajęła schola „Angelus” z Gościeradowa, II miejsce przypadło ex aequo scholi „Aniołki” z parafii Św. Mikołaja z Lublina i scholi „Serduszka” z parafii Dobrego Pasterza z Lublina, III miejsca przyznano scholi „Małe Jeruzalem” z parafii Chrystusa Odkupiciela ze Świdnika oraz scholi parafialnej ze Świdnika Dużego. W kategorii solistów laureatem została Agnieszka Jemielniak z Gościeradowa, jury przyznało trzy drugie miejsca dla Jolanty Hyjek z Gościeradowa, Jolanty Szelest i Anny Jagielskiej z parafii Św. Mikołaja z Lublina oraz trzy III miejsca dla Kamili Wawszczak ze Świdnika Dużego, Janusza Pruniewicza z miejscowości Sławatycze oraz Agnieszki Żmindy z Lublina. W kategorii chórów wyróżnienie otrzymał chór „Benedictus” z Dąbrowicy. Wykonawcy uhonorowani zostali oryginalnym, pięknym trofeum – pucharem z wygrawerowanym logo festiwalu, wielobarwnym dyplomem oraz kompletem upominków ufundowanych przez sponsorów. Nagrody wraz z ks. kan. Marianem Szubą i przewodniczącym jury wręczyli Małgorzata Sanaluta oraz Robert Wójcik. Swoją obecnością na festiwalu zaszczycił poseł na Sejm RP Jan Łopata. W gronie sponsorów znaleźli się: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Gminy w Garbowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, hurtownia spożywcza MN w Garbowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek” s.j. Woźniak i spółka z Nasutowa, Piekarnia T. Drozda, Bank Spółdzielczy w Niemcach z filią w Garbowie, Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa w Garbowie oraz Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Radość, wyśpiewywana przez wykonawców udziela się wszystkim uczestnikom, co sprawiło, że festiwal był czasem optymizmu i pokoju. „Świętość nie musi być nudna” a rozradowana festiwalowa młodzież jest tego świadectwem.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal Pieśni Maryjnej

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal Pieśni Maryjnej