Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Festiwal Pieśni Maryjnej 2011

Śpiewanie „sacrum”

      „Kto śpiewa na chwałę Boga, ten dwa razy się modli” – mówił święty Augustyn. Zgodnie z jego słowami, 28 maja 2011r. w parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni już po raz szesnasty odbył się Festiwal Pieśni Maryjnej „Ave Maria”. Od pierwszej edycji festiwal stał się konfrontacją konkursową i od razu zwrócił uwagę wszystkich, którym „śpiewne sacrum” i piosenka religijna nie pozostają obce ani obojętne. Organizatorzy tak trafnie ułożyli jego założenia programowe i regulamin uczestnictwa, że do dzisiaj ta formuła nie zmienia się. Festiwal jest dla wszystkich doskonałą okazją, aby ku chwale Pana cieszyć się i radować, a swoje serce wypełnić radosną modlitwą, która poprzez śpiew i wspólną zabawę podczas festiwalu, wyrażać będzie nasze zaangażowanie w dawaniu własnego świadectwa wiary i umacnianiu wspólnoty. Pomysłodawcą, inicjatorem i głównym koordynatorem wszystkich prac związanych z tą szczególną ideą szerzenia kultu Matki Bożej, wyrażonej przez śpiew i muzykę jest proboszcz parafii ks. kan. Marian Szuba. Dzięki tej formie modlitwy mamy okazję corocznie gościć w naszej parafii grupę ponad dwustu młodych wykonawców z diecezji lubelskiej i spoza jej granic, którzy ożywiają naszą wspólnotę i dają świadectwo swojej wiary, oddając cześć Matce Bożej. Idea festiwalu pozwala przede wszystkim na zaprezentowanie w duchu chrześcijańskim, poprzez muzykę i śpiew, warsztatu artystycznego uczestników. Festiwalową sobotę, 28 maja, rozpoczęło nabożeństwo majowe pod przewodnictwem ks. kan. Mariana Szuby, który przypomniał o prawdziwej istocie tego festiwalu – modlitwie. „Wszyscy są zwycięzcami”, podkreślał ksiądz Marian, „gdyż chwaląc Pana właśnie w taki sposób, nie sposób przegrać, nawet wtedy, gdy reguły festiwalu mają formułę konkursową, a zwycięstwo każdego polega na tym, że poszczególni wykonawcy śpiewają przecież dla Królowej Nieba”. Uczestnicy festiwalu zaprezentowali wysoki poziom wokalny, z którym musieli zmierzyć się jurorzy. W tegorocznej edycji festiwalu w gronie jury zasiedli: Małgorzata Sanaluta, Anna Pacek, Zofia Górecka, Urszula Matejczuk i Maria Sikora pod przewodnictwem Grzegorza Konecznego. Jury oceniało emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru, pomysłowość w aranżacji utworów, interpretację utworów, przygotowanie sceniczne, a także treść wykonywanych utworów, czyli trafne, oryginalne ujęcie tematyki i przekaz wartości duchowych prezentowanych utworów. Zadaniem jury było ustosunkowanie się do wszystkich prezentowanych pieśni, wybór najlepszych wykonawców, przyznanie im nagród i wyróżnień. To powinno wpłynąć na ukierunkowanie uczestników zarówno w aspekcie muzycznym jak i treściowym. Laureatami XVI Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria” zostali: w kategorii schole I miejsce zajęła schola „Nadzieja” z Jankowic Sandomierskich, II miejsce otrzymała schola „Improwizacja” z parafii MBNP z Lubartowa, a III miejsce przyznano scholi „Perełki Maryi” z Kopci, wyróżnienie przypadło scholi „Błogosławieni” ze Świdnika Dużego. W kategorii młodsi soliści I miejsce zajęła Wiktoria Fryc z Niedrzwicy Dużej, II miejsce uzyskała Magdalena Matyjewicz ze Świdnika Dużego a III miejsce zajęła Oliwia Kuśmierz z Gościeradowa. Wyróżniono Patryka Tereszkiewicza z miejscowości Kopcie. Laureatem w kategorii starsi soliści została Monika Kowalczyk z parafii Chrystusa Odkupiciela ze Świdnika, II miejsce jury przyznało Wiktorii Jemielniak z Gościeradowa, na III miejscu uplasowała się Kamila Wawszczak ze Świdnika Dużego. Wyróżnienie otrzymała Agnieszka Jemielniak z Gościeradowa. W kategorii zespoły I miejsce otrzymał zespół „Arcus” z Jastkowa, na II uplasował się zespół z Zespołu Szkół w Garbowie (Ilona Głos i Agata Pasternak), a miejsce III przypadło ex aequo zespołowi z Gimnazjum z Przybysławic oraz zespołowi ze Szkoły Podstawowej im. 7 Kołobrzeskiego Pułku Piechoty z Niedrzwicy Dużej. Pragnę podkreślić zaangażowanie społeczne i pomoc bardzo wielu ludzi i instytucji, dzięki którym ten festiwal ma szansę zaistnieć i tak wspaniale się rozwijać. Wśród szczególny darczyńców, którzy przyczynili się do realizacji tego festiwalu są: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Gminy w Garbowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, Hurtownia MN w Garbowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek” s.j. Woźniak i spółka z Nasutowa, Piekarnia T. Drozda, Bank Spółdzielczy Niemce Filia w Garbowie, Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Garbowie, tygodnik katolicki „Gość Niedzielny”. Wśród zaproszonych gości był obecny: wicestarosta Lublina – Robert Wójcik i z-ca wójta Gminy Garbów Małgorzata Sanaluta. Festiwal zakończył się wręczeniem pucharów z wygrawerowanym logo festiwalu dla każdego z uczestników, dyplomów i nagród pamiątkowych, a ostatnie jego dźwięki wybrzmiewały podczas koncertu laureatów. Niech ten festiwal rozwija duchowość wśród nas wszystkich, a szczególnie tę duchowość maryjną, która tak mocno jest wpisana w tradycję chrześcijańską. Swoimi talentami należy się dzielić we wspólnocie Kościoła, a młodzieńcze talenty, które mogliśmy usłyszeć podczas festiwalu powinny być pielęgnowane i rozwijane tak, by mogły ubogacać przeżywanie własnej wiary. Wszystkim wykonawcom należą się gratulacje z życzeniami coraz wyższego poziomu artystycznego, by rozwój talentów, ich pomnażanie i dzielenie się nimi był jednym z elementów w rozwoju i budowaniu wiary. W tym budowaniu niech towarzyszy wsparcie Matki, która dała przykład pełnego zawierzenia Bogu.

Anna Michalska

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal Pieśni Maryjnej 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal Pieśni Maryjnej 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal Pieśni Maryjnej 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal Pieśni Maryjnej 2011