Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Festiwal 2010

„Ave Maria” po raz 15.

        Muzyka i śpiew wielokrotnie okazywały się najlepszą formą wyrażania najgłębszych ludzkich przeżyć. Dla wielu młodych ludzi świat muzyki stał się przestrzenią, w której czują się wolni i bezpieczni a swoją radość, bardzo często, wyrażają śpiewem. Dlatego już od 15 – tu lat parafia pw. Macierzyństwa NMP w Garbowie – Cukrowni wysławia Stwórcę oraz piękno i dobroć Maryi przez organizowanie Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria. Historia festiwalu, to historia sukcesu wszystkich, którzy są z nim związani, przykład i dowód na to, że małe środowisko może wykreować niepowtarzalną imprezę artystyczną. Od pierwszej edycji festiwal stał się konfrontacją konkursową i od razu zwrócił uwagę wszystkich, którym „śpiewne sacrum” i piosenka religijna nie pozostają obce ani obojętne. Organizatorzy tak trafnie ułożyli jego założenia programowe i regulamin uczestnictwa, że do dzisiaj ta formuła nie zmienia się. Biorą w nim udział wszyscy – dzieci, młodzież, także dorośli. Głównym pomysłodawcą jest proboszcz parafii ks. kan. Marian Szuba, który dba o zaplecze finansowe festiwalu, pozyskiwanie sponsorów, profesjonalne nagłośnienie, stosowne dekoracje. Garbowski Festiwal jest czasem uwielbienia Boga przez śpiew, zabawę i wspólną modlitwę. Radość wyśpiewana przez wykonawców udziela się wszystkim słuchaczom, co sprawia, że festiwal jest czasem optymizmu i pokoju. Idea festiwalu pozwala przede wszystkim na zaprezentowanie w duchu chrześcijańskim, poprzez muzykę i śpiew ku czci Matki Bożej, warsztatu artystycznego uczestników. Festiwalową sobotę, 29 maja, rozpoczęło nabożeństwo majowe pod przewodnictwem ks. kan. Mariana Szuby, który przypomniał o prawdziwej istocie tego festiwalu – modlitwie. Do Garbowa – Cukrowni przyjechali soliści, zespoły, schole i chóry, aby śpiewem chwalić Maryję. W tegorocznych zmaganiach konkursowych uczestniczyło 274 wykonawców z diecezji lubelskiej i spoza jej granic. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Poseł na Sejm RP – Jan Łopata, Członek Zarządu Powiatu w Lubelinie – Robert Wójcik, wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej, z-ca wójta Małgorzata Sanaluta. Konkursowa forma festiwalu wymaga obecności komisji opiniującej. Jury oceniało emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru, pomysłowość w aranżacji utworów, interpretację utworów, przygotowanie sceniczne, a także treść wykonywanych utworów, czyli trafne, oryginalne ujęcie tematyki i przekaz wartości duchowych prezentowanych utworów. Zadaniem jury było ustosunkowanie się do wszystkich prezentowanych pieśni, wybór najlepszych wykonawców, przyznanie im nagród i wyróżnień. To powinno wpłynąć na ukierunkowanie uczestników zarówno w aspekcie muzycznym jak i treściowym. Podczas XV festiwalu w gronie jury zasiedli: Zofia Górecka, Urszula Matejczuk, Anna Pacek, Kazimierz Firlej, Robert Ostapiński pod przewodnictwem Grzegorza Konecznego. Podczas przesłuchań w rolę konferansjera wcieliła się Anna Michalska. Wszyscy uczestnicy festiwalu zaprezentowali wysoki poziom wokalny, z którym musieli zmierzyć się jurorzy. Po pięciu godzinach przesłuchań i przeriwe w Kościele odbył się koncert gościa honorowego i wybrzmiał werdykt jury. Laureatami XV Festiwalu Pieśni Maryjnej „Ave Maria” zostali: w kategorii chóry zwyciężył Chór Zespołu Szkół Nr 9 w Lublinie z parafii św. Jakuba Apostoła i chór „Jublilaeum” z parafii Wieczerzy Pańskiej w Lublinie. W kategorii schole I miejsce przypadło scholi „Lauretki” z parafii Macierzyństwa NMP z Garbowa – Cukrowni, II miejsce otrzymała schola dziecięca „Przebojówki” z parafii MBNP z Lubartowa, a III miejsce jury przyznało scholi parafialnej „Błogosławieni” ze Świdnika Dużego. W kategorii młodsi soliści I miejsce zajęła Oliwia Kuśmierz z Gościeradowa, II miejsce przypadło ex aequo Magdalenie Matyjewicz ze Świdnika Dużego oraz Jolancie Szelest z parafii św. Mikołaja w Lublinie, III miejsce zajęła Agnieszka Bury z parafii Miłosierdzia Bożego w Lublinie. Wyróżniono Annę Jagielską z parafii św. Mikołaja w Lublinie. W kategorii starsi soliści I miejsce zajęła Bernadetta Korzan z parafii Macierzyństwa NMP w Garbowie-Cukrowni, II miejsce ex aequo Agnieszka Jemielniak z Gościeradowa oraz Ewelina Dudziak z Lublina, na III miejscu uplasowała się Martyna Massalska z Lubartowa. Wyróżnienie przyznano Małgorzacie Wróbel z Żyrzyna. W kategorii zespoły I miejsce otrzymał zespół „Improwizacja” z parafii MBNP w Lubartowie, na II uplasował się zespół „Nadzieja” z parafii Matki Bożej Królowej Polski z Nowej Dęby, a miejsce III przypadło zespołowi „Arcus” ze szkoły ZDZ w Lublinie. Wyróżniono zespół „Dzieci Maryi” z Gościeradowa. Mimo, iż festiwal ma charakter konkursu i muszą zostać wyłonieni zwycięzcy, to zwycięzcą jest każdy jego uczestnik. Jaką miarą bowiem można ocenić wkład serca poszczególnych wykonawców i ich wewnętrzne zaangażowanie w prezentowany utwór? Przecież dla Boga śpiew oceniany jest poprzez pięciolinię wypisaną na sercu nutami miłości. Festiwal zakończył się wręczeniem wspaniałych nagród z wygrawerowanym logo festiwalu, wyróżnień, dyplomów, a ostatnie jego dźwięki wybrzmiewały podczas koncertu laureatów. Z okazji jubileuszu został wdany bogato ilustrowany album zawierający historię wszystkich festiwali. Pragnę podkreślić zaangażowanie społeczne i pomoc bardzo wielu ludzi i instytucji, dzięki którym ten festiwal ma szansę zaistnieć i tak wspaniale się rozwijać. W szczególny sposób słowa podziękowania kieruję do sponsorów, którzy przyczynili się do realizacji tego festiwalu, a są wśród nich: Starostwo Powiatowe w Lublinie, Urząd Gminy w Garbowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Garbowie, Hurtownia MN w Garbowie, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Ryjek” s.j. Woźniak i spółka z Nasutowa, Piekarnia Pana T. Drozda, Bank Spółdzielczy Niemce Filia w Garbowie, Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Garbowie, tygodnik katolicki „Niedziela”, wydawnictwo „Polihymnia” z Lublina, Elżbieta Beda z Zagród, tygodnik katolicki „Gość niedzielny”. W miarę upływu czasu do udziału w garbowskim festiwalu maryjnym zgłasza się coraz więcej profesjonalistów, nadając mu coraz piękniejszą oprawę, przy czym zawsze znajduje się tu miejsce także i dla amatorów. Wszystkim wykonawcom należą się gratulacje z życzeniami coraz wyższego poziomu artystycznego, by rozwój talentów, ich pomnażanie i dzielenie się nimi był jednym z elementów w rozwoju i budowaniu wiary. W tym budowaniu niech towarzyszy wsparcie Matki, która dała przykład pełnego zawierzenia Bogu.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal 2010

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal 2010

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal 2010

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Festiwal 2010