Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Dożynki 2011

Dożynki 2011

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów nieba… Tęskno mi Panie…”
Cyprian Kamil Norwid

          Województwo lubelskie należy do najważniejszych regionów rolniczych w kraju. Ponad połowa ludności województwa mieszka na wsi. Rolnictwo lubelskie charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem, oznacza to, że połowa gospodarstw produkuje na własne potrzeby. Region lubelski jest znaczącym producentem szeregu płodów rolnych, ogrodniczych, a także produktów pochodzenia zwierzęcego. Uroczystości dożynkowe należą do staropolskiego obyczaju, który jest nie tylko okazją do spotkań społeczności lokalnej, ale przede wszystkim podziękowaniem za trudną pracę rolnikom. Są ukoronowaniem wielomiesięcznych starań o to, by plony były jak najobfitsze. Już wiele, wiele lat temu rolnicy na koniec żniw świętowali, dziękując za plony. Dożynki często nazywano też obrzynkami lub wieńcem. Ceremonia urządzana przez właściciela majątku lub najzamożniejszego gospodarza składała się z trzech etapów. Najpierw uroczyście ścinano ostatnią kępę zboża zwaną „przepiórką” . Z kłosów wykonywano wieniec. Wieniec ten z wplecionymi owocami i kwiatami symbolizował szczęśliwe zakończenie żniw. Potem najlepsi żeńcy w barwnym korowodzie zanosili wieniec w darze dziedzicowi, dołączając do niego świeżo wypieczony chleb. Wtedy rozpoczynała się zabawa. W poszczególnych regionach Polski zwyczaje dożynkowe różniły się między sobą. Jednak miały wspólny mianownik – zawsze były zwieńczeniem ciężkiej pracy rolników i ich rodzin. 21 sierpnia 2011 roku przeżywaliśmy nasze gminno – parafialne dożynki. Dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne plony. To największe wydarzenie w życiu rolników jest ukoronowaniem ich całorocznego trudu oraz dziękczynieniem, jakie mieszkańcy wsi składają Bogu za Jego dary. Zgodnie z tradycją, obchody dożynkowe rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w parafii Garbów – Cukrownia pod przewodnictwem ks. proboszcza Mariana Szuby. Z wdzięcznością mieszkańcy gminy Garbów przynieśli do Świątyni Pańskiej owoce pracy w polu, ogrodach i sadach, aby je przedstawić w duchu wdzięczności. Dzieci przyniosły bukiet złożony z roślin ozdabiających nasze ogródki, pola i łąki. Starostowie dożynek Małgorzata Tomasiak i Józef Robak ofiarowali na ręce ks. proboszcza Marian Szuby oraz wójta Gminy Garbów Kazimierza Firleja bochen chleba z tegorocznego ziarna, wraz ze wszystkimi prosząc, by żadna polska rodzina nie cierpiała głodu. Przedstawiciele poszczególnych miejscowości wnieśli bardzo dekoracyjne, wykonane misternie, z wielką precyzją i kunsztem wieńce dożynkowe, jako nieodłączny atrybut dożynek. Obok tradycyjnych klasycznych wieńców pojawiły się nowe formy odwołujące się do wartości religijnych, historycznych oraz obyczajowych. Mieszkańcy Przybysławic przynieśli wieniec w kształcie serca, na wzór serca Maryi przepełnionego pełnią łask dla swoich dzieci. Delegacja z miejscowości Zagrody wykonała wieniec przedstawiający glob ziemski zwieńczony godłem Polski. Mieszkańcy Bogucina wykonali wieniec przedstawiający Matkę Bożą depczącą głowę węża. Mieszkańcy Garbowa zaprezentowali wieniec tradycyjny w kształcie kuli uwity z różnorodnych kłosów zbóż, zwieńczony krzyżem, przyozdobiony kwiatami, makówkami i winogronem, wypleciony ze słomy oraz liści kukurydzy. Wieniec w kształcie obrazu na sztalugach przedstawiający wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem przynieśli przedstawiciele Lesiec. Studnia, jako źródło życia była inspiracją do wykonania wieńca przez mieszkańców Piotrowic Wielkich. Wieniec w postaci tradycyjnej kopuły wykonali mieszkańcy Janowa oraz Gutanowa. Przedstawiciele mieszkańców Woli Przybysławskiej wykonali kielich z hostią wylepiony ziarnami zbóż, lnu, ziół oraz warzyw. Okolicznościową homilię wygłosił ks. dziekan Aleksander Plewik. W przebieg liturgii aktywnie włączyli się wierni poprzez czytania, wspólną modlitwę a także poprzez uroczysty śpiew chóru parafialnego. Pod koniec Liturgii Mszy św. włodarz gminy w ciepłych słowach wyraził szacunek dla codziennej i ciężkiej pracy rolników. Wyrazy szacunku i uznania złożył także poseł na Sejm RP Jan Łopata. List od marszałka woj. Lubelskiego Krzysztofa Hetmana odczytał Marek Kowalski – zastępca dyr. Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego. Podczas Eucharystii byli obecni: Wójt Gminy Garbów Kazimierz Firlej wraz z małżonką, Jan Łopata wraz z małżonką, przewodniczący Rady Gminy Garbów – Jan Dudzik, Zdzisław Niedbała – przedstawiciel Prezydenta Miasta Lublina oraz Robert Wójcik – wicestarosta powiatu lubelskiego. Eucharystię zakończyła uroczysta procesja z wieńcami dożynkowymi oraz piękny gest solidarności – dzielenie się chlebem dożynkowym ze wszystkimi uczestnikami uroczystości. Po Liturgii utworzono kolorowy korowód, który przy dźwiękach orkiestry, bryczkami i wozami konnymi przejechał do Garbowa, gdzie miała miejsce dalsza część uroczystości. Na miejscu wszystkich przybyłych powitał gospodarz dożynek wójt Kazimierz Firlej. Następnie starostowie dożynek, zgodnie ze staropolskim obyczajem wręczyli bochen chleba gospodarzowi dożynek. Po przemówieniu wójta Gminy Garbów wystąpili zaproszeni goście: m. innymi Beata Niemczyk – zastępca Wydziału Finansów i Budżetu UW, która odczytała list od wojewody lubelskiego Genowefy Tokarskiej, przedstawiciel biura poselskiego odczytał list od sekretarza Stanu w MSWiA, posła na Sejm RP Włodzimierza Karpińskiego. Głos zabrał także Robert Wójcik – wicestarosta powiatu lubelskiego i Tadeusz Solarski – dyr. LODR w Końskowoli. Część rozrywkową dożynek rozpoczęto ceremonią ośpiewania wieńców dożynkowych przez członkienie KGW. Zgodnie z tradycją nie zabrakło konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy, który oceniało jury w składzie: Katarzyna Miszczuk, Adela Schmit, Katarzyna Chabros, Agnieszka Adamczyk, Agnieszka Kozak i Sylwester Muszyński. W kategorii wieńców tradycyjnych: I miejsce zajęły wieńce KGW z Garbowa i z Zagród, II miejsce wieniec z Przybysławic, III miejsce wieńce KGW z Gutanowa i KGW z Janowa. W kategorii wieńców współczesnych: I miejsce wieniec KGW z Piotrowic Wielkich, II miejsce KGW z Woli Przybysławskiej, III Miejsce KGW z Lesiec i KGW z Bogucina. Splatanie wieńców jest jedną z najstarszych rolniczych tradycji. Jak wszystkie odwieczne zwyczaje, tak i ten zawiera głęboką symbolikę. Wieniec to symbol plonów i korona całorocznej pracy rolnika. Przez wiele wieków, po żniwach, wieśniacy zanosili wieniec ziemianinowi do dworu. W trakcie dalszych uroczystości można było spróbować wypieków wykonanych przez gospodynie z Przybysławic, które wraz z pracownikami Urzędu Gminy zorganizowały poczęstunek. W części artystycznej wystąpili; Kapela Ludowa „Podzamcze” z Mełgwi, Orkiestra Dęta OSP z Niedrzwicy Dużej, zespół Tańca Nowoczesnego „Volumen” z Garbowa, dzieci ze Świetlicy Środowiskowej w Przybysławicach. W programie nie zabrakło radości dla najmniejszych dzieci, oraz młodzieży i dorosłych. Dożynki zakończyły się zabawą taneczną dla wszystkich mieszkańców. Do tańca przygrywał zespół „Cezar”.

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Dożynki 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Dożynki 2011

Parafia Macierzyństwa NMP Garbów – Cukrownia | Dożynki 2011